Min artikel i Danskeren

Helmuth Nyborg gjorde mig opmærksom på at Den Danske Forening (DDF) havde trykt min artikel i deres blad Danskeren (Danskeren nr. 1 – 2014). Historien er således. Af egen initiativ undersøgte jeg omtalen af ekstremisme i danske medier. Det var fordi jeg fandt ud af at man som universitetsstuderende havde fri adgang til artikeldatabasen Infomedia, og fordi at de ting som nogle påstod i medierne om journalisternes bias havde en meget lav sandsynlighed for at være rigtigt når man nu ved at journalister er meget venstreorienterede. Derefter hyggede jeg mig egentlig bare med at lave undersøgelsen og så lagde jeg den ud på min side da jeg var færdig. Jeg sendte en email til Den Korte Avis og de omtalte den så.

Ca. 2 måneder senere fik jeg så en email fra en af den fra DDF, som spurgte lidt mere ind til baggrunden for den. Derefter blev det foreslået senere at jeg kunne udgive den i Trykkefrihedsselskabets blad (Sappho) eller DDF’s blad. Hertil svarede jeg at:

Hej [navn]

Jeg er ikke selv nationalist eller konservativ og har ikke de store sympatier for de ideologier, og jeg har ingen interesse i at udgive tekster hos DDF eller TFS. Men min undersøgelse er lagt frit på nettet under en Creative Commons licens, så hvis andre har lyst til at bringe den eller bruge den, så står det dem helt frit. Jeg har jo også lagt data-sættet op, så man kan gå lidt mere i dybden hvis man vil. :)

Jeg undersøgte, som nævnt, blot situationen fordi at jeg ikke troede på de ting som nogle personer påstod i medierne, nemlig at journalisters politiske tilhørsfløj/egne politiske meninger, ikke har nogen nævneværdig effekt på deres arbejde.

Der har i øvrigt været nogle kritikpunkter af den i kommentarsporet på Uriasposten (national-konservativ blog). Jeg har i sinde at følge op på nogle af dem, men har ikke haft tid lige nu, da mine universitetsstudier kræver noget tid og min kæreste fra USA har været på besøg siden d. 17 december.

Mht. journalisterne på mainstream medier, så tror jeg ikke at du skal regne med at de omtaler den. Jeg har dog ikke forsøgt at få dem til at omtale den heller, da jeg kun sendte den til Den Korte Avis og vistnok TFS. For min skyld må du gerne sende den til mainstream medierne, jeg tror dog ikke at de vil tage emnet op. Men man kunne nok med fordel forsøge at skrive et læserbrev om den, eller en kronik. Hvis du hører om nogen som omtaler den, så sig gerne til. :)

Mvh.
Emil

De har så valgt at bringe den, hvilket jeg ikke var klar over. Som sådan er problemet kun at det ser ud som om at jeg selv har indsendt den, når det i virkeligheden er tilfældet at de har bragt en artikel som var lovlig at bringe for alle og enhver. Men det kan da være at ANTIFA holder mere øje med mig nu end før.

I øvrigt så jeg, da jeg googlede artiklen i forbindelse med at skrive dette indlæg, at Nationaldemokraten som vistnok er Danskernes Parti’s avis også har omtalt den. Det er der heller ikke noget underligt i. Som regel så omtaler stærkt politiske medier jo historier som er positive overfor dem selv.

Indvandrere er IKKE bedre til at gennemføre gymnasieuddannelser

(Også postet på 180grader)

Unge med ikke-vestlig baggrund fuldfører i højere grad end etniske danskere de gymnasiale uddannelser, de er begyndt på, viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden.

Bortset lige fra at undersøgelsen faltisk ikke viser det. Læser man efter (s. 166) så ser man resultatet kommer fra en meget stor multiple regressionsmodel, hvor man har justeret for 18 andre variabler (!). Det er velkendt at når man bruger så mange så bliver resultaterne svære at forklare og rimelig ustabile.

 

Hvis man vil have de ikke-justerede tal, dem som altså viser hvordan virkeligheden ser ud, så kan man læse kapitlet om uddannelser i Danmarks Statistiks rapport om indvandrere.

Danskerne i bund mht. frafaldsprocent. Underligt nok er vestlige indvandrere mere tilbøjelige til at falde fra. Måske det er fordi at tallene inkluderer personer på udveksling som jo rejser hjem efter 1 års studier? DST skriver:

Vestlige indvandrere har de klart højeste frafald blandt både mænd og
kvinder  med  24  og  28  pct.  De  meget  høje  frafald  på  stx  for  vestlige
indvandrere kan hænge sammen med, at mange vestlige indvandrere i
den  relevante  aldersgruppe  har  en  tilknytning  til  et  andet  vestligt
land, og deres frafald fra en dansk stx kan dække over en tilbagevandring til landet de indvandrede fra.

Men ikkevestlige er i hvert fald mere tilbøjelige end danskere.

 

 

Jeg skrev primært det her indlæg for at undgå en ny mytedannelse om indvandrere i uddannelsessystemet. Det er jo før set at politikerne har det med at gentage den slags igen og igen og igen og …

Spørgsmål til Antorini om indvandrernes kvikhed

Jeg har netop sendt denne email. Du kan også selv prøve. www.uvm.dk/Om-os/Ministeren

Hvis du citeres for:

Vi ved, at unge, som kommer fra uddannelsesfremmede hjem, eller som har forældre med anden etnisk baggrund end dansk, har sværere ved at klare sig igennem en ungdomsuddannelse, selv om de er lige så kvikke som deres kammerater. Derfor er der brug for et socialt taxameter, så vi kan hjælpe dem, som har brug for en ekstra indsats,” siger hun.

Det lyder jo mildest talt vildt hvis der findes danske data om det. Jeg forsker i området og vil meget gerne se dine kilder. Det er velkendt at indvandrere som gruppe i Danmark IKKE er lige så kvikke som de indfødte. Målinger fra Sessionsprøven viser at ikke-vestlige indvandrere har en gennemsnits IQ på omkring 86 ifht. dansk+vestlige indvandreres IQ 100 (i 2003). Se bl.a.:

  1. Emil O. W. Kirkegaard. Predicting Immigrant IQ from their Countries of Origin, and Lynn’s National IQs: A Case Study from Denmark. (download) Mankind Quarterly Vol. 54, No. 2 (Winter 2013).
  2. Emil O. W. Kirkegaard. John Fuerst. Educational attainment, income, use of social benefits, crime rate and the general socioeconomic factor among 71 immmigrant groups in Denmark. Open Differential Psychology. 2014.

Mvh.
Emil

Stemmeprocenten og intelligens

Jeg har sendt følgende email til forskeren.
Jeg så din kommentar her: www.dr.dk/Nyheder/Politik/EP14/Artikler/2014/05/27/135749.htm?rss=true

Du skal nok ikke regne med at uddannelse har så stor betydning i sig selv. Det er snarere at intelligens (g) og andre arvelige personlighedstræk som får folk til at stemme mere og få bedre uddannelser. Dvs. de har en fælles bagvedliggende årsag.

Se bl.a.:

Deary, I. J., Batty, G. D., & Gale, C. R. (2008). Childhood intelligence predicts voter turnout, voting preferences, and political involvement in adulthood: The 1970 British Cohort Study. Intelligence, 36(6), 548-555.

Fowler, J. H., Baker, L. A., & Dawes, C. T. (2008). Genetic variation in political participation. American Political Science Review, 102(02), 233-248.
Arveligheden blev estimeret til 53-72%. Det er formentlig et underestimat da man ikke har taget højde for målefejl.

Mvh

Kilderne til min kronik i Folkets Avis

Jeg har skrevet lidt om det med generel intelligens og indvandringen.

www.folkets.dk/node/245

Kilderne som bliver nævnt er:

Mail til politiet

fra:  Emil Ole William Kirkegaard the.dfx@gmail.com
til:  politi@politi.dk
dato:  19. apr. 2014 kl. 12.51
emne:  At give politiet fingeren
Hej Politi,

Man kan finde en række artikler som omhandler at det skulle være ulovligt at give politiet fingeren. Jeg kan ikke nogen nogen lov som skulle gøre det ulovligt. Kan I fortælle mig om det er lovligt eller ej, og hvilken lov inkl. § som gør det ulovligt? Umiddelbart ville jeg tro at det falder under ytringsfriheden.

Anmeldelse af Vejle Politi for bortskaffelse af bevismateriale m.m.

Jeg har netop sendt følgende:

fra: Emil Ole William Kirkegaard the.dfx@gmail.com
til: mail@politiklagemyndigheden.dk
dato: 8. apr. 2014 kl. 03.52
emne: Anmeldelse af Vejle Politi

Hej Afhængige Politiklagemyndighed,

I forbindelse med en sag nævnt her, så anklager jeg hermed Vejle Politi for Straffelovens §125 (bortskaffelse af bevismateriale), §164 (bortskaffelse af bevismateriale med hensigt om falsk anklage), samt §178 (bortskaffelse af bevismateriale med hensigt på at skille nogen fra deres ret).

Nedenfor findes alle tre paragraffer citeret fra Straffeloven:

§ 125. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som
1) for at unddrage nogen fra forfølgning for en forbrydelse eller straf holder ham skjult, hjælper ham til flugt eller udgiver ham for en anden,
2) tilintetgør, forvansker eller bortskaffer genstande af betydning for en offentlig undersøgelse eller udsletter en forbrydelses spor.
Stk. 2. Den, der foretager de nævnte handlinger for at unddrage sig selv eller nogen af sine nærmeste fra forfølgning eller straf, straffes ikke.

§ 164. Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der tilintetgør, forvansker eller bortskaffer bevis eller tilvejebringer falsk bevis med forsæt til, at nogen derved sigtes eller dømmes for et strafbart forhold.

Stk. 3. Den, der foretager en handling som nævnt i stk. 1 og 2 med forsæt til, at han selv eller en anden med dennes samtykke derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, som han ikke har begået, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 4. Efter den forurettedes begæring kan det i dommen bestemmes, at domsslutningen og så meget af domsgrundene, som retten skønner fornødent, ved offentlig foranstaltning skal kundgøres i en eller flere offentlige tidender.

§ 178. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som for at skille nogen ved hans ret tilintetgør, bortskaffer eller helt eller delvis ubrugbargør et bevismiddel, der er tjenligt til at benyttes som sådant i et retsforhold.

Jeg henviser også til tidligere eksempler på brug af disse love i Vagn Greve m.fl., Kommenteret Straffelov, Speciel del s. 79-80, 174-178 og 216-217.

Emil Ole William Kirkegaard, stud.cand.mag (Aarhus University, linguistics)
Medleder og medstifter af Internetpartiet / Co-director and co-founder of The Internet Party
lyddansk.dk – Det er på tide med en dansk retskrivningsreform.
legaliser.nu – Det er på høje tid at legalisere og regulere euforiserende stoffer.
emilkirkegaard.dk personlig hjemmeside / personal homepage.

Aktindsigt søgt: Antal klager til den afhængige politiklagemyndighed

Hej Afhængige Politiklagemyndighed,

Jeg søger aktindsigt.

Jeg kunne godt tænke mig data tilbage længere i tiden end dem som er omtalt her: www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/03/26/154815.htm

Jeg vil gerne have alle årene I har data fra.

DR’s tal lader heller ikke til at stemme overens med jeres egen månedsstatistik her: www.politiklagemyndigheden.dk/udgivelser-og-tal/maanedsstatistik

Hvad skyldes uoverensstemmelsen? (1779 vs. 1919).

Jeres hjemmeside har ikke umiddelbart været til meget hjælp med at finde tallene.

Mvh.

Indvandrere og røde kommuner

Fra 180grader

Tankevækkende….og plotter man MENAP andelen i forhold til stemmer på venstrefløjen vil der sikkert tegne sig en interessant sammenhæng.

Jeg har snydt lidt og bare brugt alle indvandrere samt hvilken borgmester der blev valgt i 2013 til kommunalvalget.

Data er her: docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoYWmgpqFzdsdF9Nd01mbVktdm5Zczg5YmNEQ1VDd2c&usp=sheets_web#gid=0

r (indv x rød) N
0.2462906703192 98
r (efter. x rød) N
0.268907054953298 98
r (indv+efter x rød) N
0.261067411142125 98

Effekten skal divideres med .80 for at fjerne effekten af at have målt stemmer på venstrefløjen som tvedelt variable i stedet for kontinuer (jf. Hunter og Schmidt, 2004, s. 36).

Gør man det får man ca. .325. En effekt som vistnok kaldes for middel.

 

Man burde dog gøre begge:

1. Bruge stemmer på venstrefløjen (minus DF) i %

2. Bruge andel indvandrere fra problematiske lande. Fx dem som er mere end 50% kriminelle end ‘etniske’ danskere.

Dvs. disse:

Jordan 8.13092979127135
Kuwait 7.95349091107593
Tunesien 7.42190558208722
Jugoslavien 6.59463054655251
Libanon 6.57335666083479
Pakistan 6.25107181757086
Iran 6.19045842350073
Tyrkiet 6.08388263241959
Marokko 5.70113628524406
Egypten 5.56570220128809
Algeriet 5.16331479104265
Syrien 5.16031113640675
Uganda 5.13959390862944
Irak 4.9343915600306
Israel 4.90585049436362
Makedonien 4.87740497419052
Serbien og Montenegro 4.87269534679544
Nigeria 4.71159029649596
Jugoslavien, Forbundsrepublikken 4.69216550547419
Somalia 4.66479776604564
Rumænien 4.462441789836
Kroatien 4.42309840277002
Tanzania 4.4186324991019
Afghanistan 4.13729670972867
Ghana 4.06377167066169
Bulgarien 3.97487273908805
Chile 3.88355894335655
Etiopien 3.73134328358209

Data fra her: docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoYWmgpqFzdsdHY0Q1BSTXNmOXk4MUVEendxUVV3Z2c&usp=drive_web#gid=0

Danmark er 2.45, så 2.45*1.5=3.675.

 

Mht højkriminelle lande:

docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoYWmgpqFzdsdDYxNTJVOGNDWVJkWUpCVkFVVVlPeVE&usp=sheets_web#gid=0

Resultatet var det samme som før.

Rapporterne bag Odense kommunes dyre, men fejlslagne forsøg på integration

I en tidligere nyhed her på 180grader kom det frem at Odense kommune havde brugt en større formue på at forsøge at integrere indvandrere.

Odense Kommune bruger millioner i Vollsmose, men resultaterne er få. Borgmesteren erkender, at indsatsen har slået fejl.

Der bruges mange hundrede millioner kroner i Vollsmose. Men resultaterne af de mange penge er svære at få øje på.
Sådan lyder vurderingen af det arbejde, som Odense Kommune lige nu laver i Vollsmose.

Det skriver Fyens Stiftstidende mandag.
Budgetterne for de mange indsatser og projekter i Vollsmose fremgår af en baggrundsrapport fra rådgivingsvirksomheden Marselisborg, som Fyens Stiftstidende har fået aktindsigt i. Den endelige rapport viste, at kun 12 ud af 57 indsatser og projekter lever op til den nye strategi for Vollsmose, som Odense Byråd har vedtaget.

Jeg har skrevet til kommunen og fået aktindsigt i rapporterne også. De er her hvis nogen er mere nysgerrig:

- Marselisborg rapportMarselisborg rapport_OCR

- Marselisborg, baggrundsrapport – Onepager-Kvalitativ-vurderingMarselisborg, baggrundsrapport – Onepager-Kvalitativ-vurdering OCR

Fx kan man læse:

Analyserne har desuden fremhævet, at der ikke er sket væsentlige forbedringer i Vollsmose, når det kommer til tryghed, kriminalitet, uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad gennem de seneste  12 år. (s. 5).