Intelligens og religion

 

Af Emil Kirkegaard

Her den eneste tid har det været oppe i de danske medieri, at alle faktisk ikke har den samme IQ. Jeg siger det sådan, fordi at det åbenbart kommer som en overraskelse for nogen, hvilket det ikke burde. Den politiske korrekthed forbyder folk, at mene at nogen er mere intelligente end andre. Jeg vil give grund til at tro det modsatte.

Intelligens og religion

Scientific American, lavede en undersøgelse blandt den normale befolkning, videnskabsmænd med B.S. niveau og blandt ’eminente’ videnskabsmænd, og fandt at religiøsiteten faldt drastisk jo mere videnskabelig man var. En hel række andre undersøgelser viser lignende resultater.ii Det burde derfor ikke komme som nogen overraskelse, at en ny undersøgelse finder det samme.

Intelligens og køn

Statistikken fra ovenover viser også en forskel i tro mellem kønnene. Kvinder er mere religiøse end mænd. Hvis mere intelligens fører til mindre religion, ville man forvente at kvinder er mindre intelligente, og det er ikke overraskende hvad nogle forskere finder.

ihttp://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-5958212.html

http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-129994.html

http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-190437.html

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-243256.html

iihttp://kspark.kaist.ac.kr/Jesus/Intelligence%20&%20religion.htm