Grammatical terms

Latin/latin-ish danish Danish

English

Adjektiv Tillægsord

Adjective

Adverbialled Biled

Adverbium Biord

Adverb

Akkusativ Genstandsfald eller -led

Accusative (case)

Artikel Kendeord

Article

Artikel – bestemt Bestemte kendeord

The definite article

Artikel – ubestemt Ubestemte kendeord

The indefinite article

Dativ Hensynsfald eller -led

The dative (case)

Femininum hunkøn

The feminine (gender)

Futurum Fremtid

The future (tense)

Genitiv Ejefald

The genitive

Imperativ Bydemåde

The imperative (mood)

Infinitiv Navneform

Kasus Fald

Case

Komparation 2. gradbøjning

Comparative (degree)

Konjunktion1 Bindeord

Conjunction2

Konjunktiv Ønskemåde

Maskulinum Hankøn

The male (gender)

Modalverbum Mådeudsagnsord

Modal verb

Neutrum Intetkøn

The neuter (gender)

Nominativ Nævnefald

The nominative (case)

Objekt – direkte Genstandsled

Direct object

Objekt – indirekte Hensynsled

Indirect object

Passiv Lideform

The passive (voice)

Perfektum Førnutid

The perfect (tense)

Perfektum participium Kort tillægsform

Pluralis Flertal

The plural (number)

Plusquamperfektum Førdatid

The pluperfect (tense)

Positiv 1. gradbøjning

The positive (degree)

Pronomen Stedord

Pronoun

Pronomen – personligt Personligt stedord

Personal pronoun

Pronomen – possessivt Ejestedord

Possessive pronoun

Pronomen – relativt Henførende stedord

Prædikativ Omsagnsled

Complement

Præposition Forholdsord

Preposition

Præsens Nutid

The present (tense)

Præteritum Datid

The past (tense)

Singularis Ental

The singular (number)

Subjekt Grundled

Subject

Subjektsprædikativ Omsagnsled til grundled

Substantiv Navneord

Noun

Superlativ 3. gradbøjning

The superlative (degree)

Verballed Udsagnsled

Sentence verb

Verbum Udsagnsord

Verb

References

Lone Häckert, Birgit Lohse, Alles in allem, 2008, Gyldendal, pp. 123-124.

Wiktionary.org – En online ordbog der er skrevet af brugerne. Meget lign. Wikipedia i opbygningen . Den engelske version er særligt god, men der findes også en dansk.

Wikipedia.org (engelsk) – Hvis man ikke forstår en term, så findes der formentlig en forklaring herinde.

Notes

1Ikke at forvirre med den normale betydning af ”konjunktion” i logik.

2Not to be confused with the common usage of ”conjunction” in logic.

Views All Time
Views All Time
899
Views Today
Views Today
1