Måned: februar 2009

 • Memetik, kontroversilitet

  Hvilke egenskaber gør memer attraktive? Altså, gør at de lettere “fanger” interessen? Et træk der måske gør memer mere attraktive er kontroversilitet. Altså, at der er uenighed om ideernes sandhed. Måske bliver memer ligefrem mere attraktive jo flere mennesker der er imod (tror de er forkerte) dem. Det kommer dog meget an på hvem der […]

 • Anmeldelse af Daniel Dennett, Consciousness Explained, 1991

  Nogle kommentarer: Side 126 Dennett bruger en enorm mængde bogplads til citater som tilsyneladende ikke har noget med det han skriver om at gøre. Nogle af dem er dog alligevel interessante: The astronomer’s rule of thumb: if you don’t write it down, it didn’t happen. Clifford Stoll, The Cuckoo’s Egg, 1989 Dette ser ud til […]

 • Hvis man ikke bruger sin…

  Fra en filosofs/logikers side, så vil jeg lige kommentere på betingelser med formen: 1. Hvis x ikke bruger y nu, så er der ingen grund til at forbedre/købe ny y. x er en eller flere personer. Eksempler: Naboen, alle mennesker, danskere. y er en eller anden funktion eller ting med en funktion Eksempler: Biler, tog, […]

 • Hvem kopierer fra hvem?

  Hvem kopierer fra hvem? Ud fra billedet skulle man tro, at man kopierer til en anden computer med navnet ‘x1337x2’, men det gør man ikke. Hvis man læser godt efter, så ser man, at man kopierer til en mappe kaldet ‘musik på x1337x2’ og ikke ‘musik’ på x1337x2 som man ville forvente hvis man kopierede […]

 • Hvor mange ord?

  Det skete at jeg skrev ‘argumentanalyse’ på tavlen, men alligevel (i stedet for argument analyse) kom vi til at diskutere hvor mange ord man kunne lave ud af det uden at bytte om på bogstaverne. Hvis vi ser på blot to ord, dvs. vi indsætter et mellemrum: 1. Argumentanalys e 2. Argumentanaly se 3. Argumentanal […]

 • Typisk

  En dansk sproganalyse. Typetal ≡ Det/de tal i en talmængde/sæt af tal der er repræsenteret/forekommer flest gange. Min tolkning af ‘typisk’ er inspireret af ovenstående definition af ‘typetal’ og af etymologien. Hvad betyder det, at noget er typisk? Det betyder forskellige ting alt efter kontekst. En betydning er denne: 1. betydning. Det er karakteristisk for […]

 • Mere Anders And filosofi

  Tænk at det ville have filosofisk udfald, at læse en Anders And historie mens man er på toilettet… Er der noget galt med det ovenstående? Måske. Jeg prøvede at spørge en ikke-filosof person der tilfældigvis var tæt på mig–min mor. Hun synes ikke, at der var noget problem. Men der er et problem! Anders siger […]

 • Metaskrivning 2 Abstrakt I dag, kære læser, skal vi bruge nogle tanker på at skrive Wittgensteinsk. Og lidt andet. Wittgensteinsk skrivestil Med at skrive Wittgensteinsk, så tænker jeg på den måde som Wittgenstein skrev sin bog Tractatus Logico-Philosophicus på. Ideen: Teksten inddeles i numrede blokke af tekst. De vigtigste blokke af tekst får de simpleste […]

 • Dansk stil: Ikarosmyten

  Afleveret som dansk stil i 2.g. Jeg har glemt den præcise ordlyd af opgaven, men det var noget med at man skulle skrive sin egen version af Ikarosmyten. Jeg var i nonsens humør den dag, så det var hvad jeg skrev. (Derfor titlen.) Karakter givet: 10. Lærens kommentarer kan findes nederst på siden. Kong Minos […]

 • Dansk stil: Reportage

  Afleveret som dansk stil i 3.g. Karakter givet 4. Dette skyldes nok, at jeg skrev noget helt andet end opgaven gik ud på. Læs lærens begrundelse nederst. Reportage fra håndboldkampen Indledende kommentarer Jeg sidder her og skal skrive en reportage om alle de mennesker som har valgt at se håndbold her på HTX den 20. […]