Memetik, kontroversilitet

Hvilke egenskaber gør memer attraktive? Altså, gør at de lettere “fanger” interessen? Et træk der måske gør memer mere attraktive er kontroversilitet. Altså, at der er uenighed om ideernes sandhed. Måske bliver memer ligefrem mere attraktive jo flere mennesker der er imod (tror de er forkerte) dem. Det kommer dog meget an på hvem der…

Continue Reading

Hvis man ikke bruger sin…

Fra en filosofs/logikers side, så vil jeg lige kommentere på betingelser med formen: 1. Hvis x ikke bruger y nu, så er der ingen grund til at forbedre/købe ny y. x er en eller flere personer. Eksempler: Naboen, alle mennesker, danskere. y er en eller anden funktion eller ting med en funktion Eksempler: Biler, tog,…

Continue Reading

Hvem kopierer fra hvem?

Hvem kopierer fra hvem? Ud fra billedet skulle man tro, at man kopierer til en anden computer med navnet ‘x1337x2’, men det gør man ikke. Hvis man læser godt efter, så ser man, at man kopierer til en mappe kaldet ‘musik på x1337x2’ og ikke ‘musik’ på x1337x2 som man ville forvente hvis man kopierede…

Continue Reading

Hvor mange ord?

Det skete at jeg skrev ‘argumentanalyse’ på tavlen, men alligevel (i stedet for argument analyse) kom vi til at diskutere hvor mange ord man kunne lave ud af det uden at bytte om på bogstaverne. Hvis vi ser på blot to ord, dvs. vi indsætter et mellemrum: 1. Argumentanalys e 2. Argumentanaly se 3. Argumentanal…

Continue Reading

Typisk

En dansk sproganalyse. Typetal ≡ Det/de tal i en talmængde/sæt af tal der er repræsenteret/forekommer flest gange. Min tolkning af ‘typisk’ er inspireret af ovenstående definition af ‘typetal’ og af etymologien. Hvad betyder det, at noget er typisk? Det betyder forskellige ting alt efter kontekst. En betydning er denne: 1. betydning. Det er karakteristisk for…

Continue Reading

Mere Anders And filosofi

Tænk at det ville have filosofisk udfald, at læse en Anders And historie mens man er på toilettet… Er der noget galt med det ovenstående? Måske. Jeg prøvede at spørge en ikke-filosof person der tilfældigvis var tæt på mig–min mor. Hun synes ikke, at der var noget problem. Men der er et problem! Anders siger…

Continue Reading

Metaskrivning 2 Abstrakt I dag, kære læser, skal vi bruge nogle tanker på at skrive Wittgensteinsk. Og lidt andet. Wittgensteinsk skrivestil Med at skrive Wittgensteinsk, så tænker jeg på den måde som Wittgenstein skrev sin bog Tractatus Logico-Philosophicus på. Ideen: Teksten inddeles i numrede blokke af tekst. De vigtigste blokke af tekst får de simpleste…

Continue Reading

Dansk stil: Ikarosmyten

Afleveret som dansk stil i 2.g. Jeg har glemt den præcise ordlyd af opgaven, men det var noget med at man skulle skrive sin egen version af Ikarosmyten. Jeg var i nonsens humør den dag, så det var hvad jeg skrev. (Derfor titlen.) Karakter givet: 10. Lærens kommentarer kan findes nederst på siden. Kong Minos…

Continue Reading

Dansk stil: Reportage

Afleveret som dansk stil i 3.g. Karakter givet 4. Dette skyldes nok, at jeg skrev noget helt andet end opgaven gik ud på. Læs lærens begrundelse nederst. Reportage fra håndboldkampen Indledende kommentarer Jeg sidder her og skal skrive en reportage om alle de mennesker som har valgt at se håndbold her på HTX den 20….

Continue Reading