Konvergent tanke: Lottery paradox

Nogen husker måske min artikel om et paradoks jeg opdagede mht. verdensbilleder. Det viser sig at denne form er kendt som lotteri paradokset. Så det er blot den form jeg har genopdaget. Denne gang er jeg 50 år bagefter den første person. Paradokset findes også andre steder, eksempelvis ved afstemninger. Lad os sige at der…

Continue Reading

Velgørenhedsprincippet og ufuldstændig argumentation

Velgørenhedsprincippet er at man altid bør vælge den bedste tolkning af et udsagn. Dette anvendes for at undgå at angribe stråmænd. Nogle mennesker angriber bevidst den dårligste version af en udtalelse. Dette er dårlig argumentationsskik. Ufuldstændig argumentation er når at hele argumentet, dvs. alle præmisser og konklusionen ikke er skrevet eller udtalt. Næsten al argumentation…

Continue Reading

Personlig identifikation – en løsningsmulighed

Hvis man ønsker at beholde personlig identifikation over tid, dvs. personlig kontinuitet, så har jeg fundet på en løsningsmodel som ikke kræver at en type dualisme er sand. Jeg har tidligere fundet på en anden løsning.[1] Materiel lighed Løsningen er ganske simpel. En ting er den samme som tidligere hvis der har været en konstant…

Continue Reading

Dårlig skrivestil med unødvendige ord

Jeg vil bare lige gøre opmærksom på en dårlighed jeg nogle gange gør når jeg skriver. Først skriver jeg en sætning. Derefter opdager jeg at sætningen er flertydig eller uklar. Derfor skriver jeg i parentes hvad der præcis menes med sætningen. Men hvorfor ikke blot bytte den dårlige, oprindelige sætning med den bedre formulering i…

Continue Reading

Unødvendige ord i dansk

Der bruges massevis af ord i det danske sprog som er unødvendige. Her er to eksempler. I Politiken.dk’s artikel om Venstre og tørklæde i militæret kan det læses: “Venstre er uenig med sit eget støtteparti Dansk Folkeparti om religiøse tørklæder i hjemmeværnet.”[1] Jeg har markeret ordet der er unødvendigt. Det tilføjer ikke mere mening til…

Continue Reading

Kort om logik

Blot en kort forklaring på hvad logik er og ikke er. Der findes ikke en logik men mange. Logik er et ræsonneringssystem. Alle logiksystemer er menneskeskabte med undtagelse af et: Det intuitive medfødte system, hvis det da overhovedet kan siges at være et system. Logikkens ”love” beskriver noget om hvordan man kan slutte gyldigt, logikkens…

Continue Reading