Den ideelle vægt

Hvor meget bør man veje? Jeg reflekterer over nogle videnskabelige undersøgelser og overvejer konsekvenserne af at være normalvægtig og overvægtig. Overvægt er sundhedsskadeligt eller er det? Wikipedia om overvægt: While the negative health outcomes associated with obesity are accepted within the medical community, the health implications of the overweight category are more controversial. The generally…

Continue Reading

Filosofi t-shirts

Hvis man har brug for en ny tøjsamling, eller blot nogle billige (gratis) grin, så tag et kik på Cafe Press’s udvalg af filosofi t-shirts! Et par af de gode “I doubt; therefore … I might be.” “Will philosophize for food.” “Don’t argue with me I have a philosophy degree.” “Sure, it works in practice,…

Continue Reading

Skrivemåde og fortolkning

Bør man blive ved med at skrive på en normal måde som dog lider af visse klarhedsproblemer, eller bør man formulere sig på en unormal måde som dog er klarere hvis man har lært den at kende? Jeg vælger stort set altid den sidste mulighed, men nogle mener at det er fint nok at blive…

Continue Reading

Memetik og Metafilosofi

Jeg har lige opdaget, at WP har kategoriseret memetik som pseudovidenskab.1 Kilderne ser ud til at være i orden. En af kilderne er i en bog redigeret af Michael Shermer.2 Jeg vil derfor fjerne memetik fra min videnskabskategori. Dog implicerer det ikke, at memetik derfor generelt er ubrugeligt eller forkert, blot at det ikke er…

Continue Reading

Induktivisme

Jeg har tidligere set nærmere på deduktivisme og induktivisme. Med deduktivisme mener jeg troen på, at det ”fundamentale” ræsonneringssystem er deduktiv ræsonnering. Med induktivisme mener jeg troen på, at induktion er det fundamentale ræsonneringssystem. Det er generelt troet, at det er umuligt at bevise induktion vha. (kun) deduktion. Det vil måske undre nogen at det…

Continue Reading