Status: Oktober 2009

Tid Det er efterårsferie for studerende, og det giver mig masser af tid til at skrive/læse filosofi. Ak vel, hvorfor har jeg så ikke udgivet en masse? Det er bl.a. fordi at jeg har brugt for meget tid på at spille Neverwinter Nights (1) and stene på/læse diskussions-fora. Men jeg har ikke kun spildt tiden….

Continue Reading

Etik, ”handling” og ”opførsel”

Når man snakker om etik, så snakker man ofte om moralske og umoralske handlinger. Nogle gange bliver med nødt til at udvide ordet ”handling” til at inkludere ikke at foretage nogen handling. Dette sprogbrug er lettere forvirrende. Jeg forelår at man benytter ordet ”opførsel” i stedet for. Det er nemlig også en slags opførsel ikke…

Continue Reading

Engelsk og bogstaverne k, c og s

Introduktion Mig og min kammerat, Mikkel Ahlburg, sad og snakkede, og da kom vi til at tale om ord på engelsk der starter med k og c, hhv. kaldt k-ord og c-ord. Denne snak udviklede sig til et mere omhyggeligt studie af det engelske sprog. Denne artikel er resultatet af dette fælles studie. Vi vidste…

Continue Reading