Måned: september 2010

  • Lyddansk version 1.0 udgivet!

    Lyddansk Mit projekt er modent nok til at se offentlighedens lys. Projektet er på ca. 48 normalsider (a 2400 tegn per side), og på ca. 21,000 ord. God læselyst.

  • En bemærkning om frekvenser i normalsproget

    Jeg har lagt mærke til en lille ting ved normalsproget af alle de sprog jeg er bekendt med. En frekvens er et udsagn som har formen ting per tid, eller x/t. Min bemærkning er at man vistnok altid lader enten x eller t være 1 og gerne skifter mellem dem. Fx kunne man blive sprugt […]

  • Noget om balancering; evner og effekter

    Hvis man skal balancere en spil som har et ikke-identisk match-up (dvs. at spillere ikke har præcis de samme våben, units eller hvad man end måtte konkurrere med), så er der rigtig mange ting at tage med i betragtning. Jeg har tidligere diskuteret en del principper i andre essays, men jeg har vistnok ikke nævnt […]