Opgave

SKRIVEØVELSE/EKSAMENSESSAY 3. ERKENDELSES- OG VIDENSKABSTEORI   Besvar et af følgende 3 spørgsmål. Maksimalt 5 sider. Aflevering 31. maj kl. 12 i POSTKASSEN på Sekretariatsgangen bygn 1467, 6. sal (for enden af gangen).   Fremstil ligheder og forskelle mellem kausale og intentionelle forklaringer hos Jan Faye. Fremstil og diskuter horisontbegrebet hos Gadamer. Redegør for forholdet mellem…

Continue Reading