Denne sandhed er mig indlysende, men visse personer som jeg ikke vil nævne ved navn her, er uenige. Jeg har en tro på, at det er deres kognitive dissonans der er skyld i det. Men jeg har alligevel besluttet, efter længere tids overvejelse om det var tiden værd, at skrive et udførligt bevis for ovenstående.

Emil er en fyrste

Den gode danske ordbog, Politikens Nudansk Ordbog, giver denne definition af fyrste:

en mandlig regent, især i mindre stat; også om medlem af et regerende kongehus el. om forskellige landes højeste adel

Denne definition er i virkeligheden to kriterier og nogle leksikalske bemærkninger

  1. Det skal være en mand
  2. Det skal være en regent
  3. Ofte i en mindre stat
  4. Ofte om et medlem af et regerende kongehus
  5. Ofte om et lands højeste adel

Det er klart for enhver og unægtelig at Emil er en mand. Hans fødselsdag er 10. maj 1989, og datoen i dag er den 30. maj 2008. Derfor er Emil mindst 19 år.

En regent er naturligvis en der regerer. Emil har nogle undersåtter, og giver dem ordre som de udfører. Dermed er det tydeligt at Emil er en regent.

Den glimragende ordbog fra før definerer stat til:

et område som udgør en selvstændig politisk enhed under et fælles styre

Emil har styringen på hans værelse og derfor må det han styrer være en stat. Det er et fællesstyre idet, at Victor også har stemmeret ved nogle folkevalg.

Emil er naturligvis selv et medlem af det regerende kongehus som styrer hans stat.

Sidst, men ikke mindst, så er Emil den højeste adel af hans land. Du tænker måske at jeg sætter land lig med stat når de ikke er det, men dette er falsk. Den superbe ord fra Politiken er igen på Emil’s side, da den skriver at land og stat er synonymer.

Det er hermed tydeliggjort at Emil er en fyrste.

Emil er ond

Der er mange gode grunde til at tro, at Emil er ond. En af dem er uanfægteligt at Emil kun er sammen med en pige. De andre piger er jaloux på Emil’s kæreste, Louise, og da det er Emil der forårsager denne situation, så forårsager Emil noget ondt, thi jalousi er ondt–det ved alle.

Og hvis det ikke var nok

Hvis ovenstående skulle være for langt at læse, så er her en kort opsummering af argumentet.

De andre benægter at jeg er en ond fyrste. Men at benægte noget, er at nægte at være enig selvom man ved at man tager fejl. Dermed ved de godt, at jeg er en ond fyrste, de er bare irriterende. Ergo er jeg en ond fyrste. Den gode læser har opdaget, at man således rationelt kan bevise en masse med dette argument og det er så sandt som det er sagt! Det er så sandelig en ganske udsøgt argument, når det kan bruges det mange formål!

Konklusion

Beviset er hermed fuldført.