The Matrix

med kommentarer af Emil Kirkegaard Jeg har fundet et transcript af The Matrix, og jeg har tænkt mig at kommentere lidt på denne bemærkelsesværdige film. De er alle i kronologisk rækkefølge på nær en. Morpheus: […] Do you believe in fate, Neo? Neo: No. Morpheus: Why not? Neo: Because I don’t like the idea that…

Continue Reading

Argument fra inkompatibilitet

Angra Mainyu har inspireret mig til at konstruere et meget smart argument imod syntesen af perfekt moralsk og omnipotens. Lad os definere et moralsk perfekt væsen til at være et væsen der altid vil gøre den rigtigste handling. Lad os antage, at der findes gode handlinger, onde handlinger og handlinger der ikke har noget med…

Continue Reading

Films and software created by God

Imagine a world in which generations of human beings come to believe that certain films were made by God or that specific software was created by him. Imagine a future in which millions of our descendants murder each other over rival interpretations of Star Wars or Windows 98. Could anything—anything—be more ridiculous? And yet, this would be…

Continue Reading

Argument fra ondskab 3

Jeg har tidligere fremsat et argument fra lidelseri, som jeg senere kritiserede.ii Nu har jeg imidlertid opdaget at jeg måske kan løse problemet. Argumentet der er tale om er: P1. Hvis gud findes, så er han god, almægtig og alvidende. P2. Gud er ansvarlig for alt der findes. P3. En god agent kan ikke bevidst…

Continue Reading

Argument fra ondskab 2

I min søgen efter det bedste argument fra ondskab, er jeg kommet på nogle flere varianter: Simpel version Hvis en almægtig, alvidende og god gud findes, så indeholder verden ingen ikke-nødvendig lidelse. Verden indeholder ikke-nødvendig lidelse. En almægtig, alvidende og god gud findes ikke. Avanceret version Antag at gud findes. Hvis gud findes, så er…

Continue Reading

Argument fra ondskab

I min første artikel lavede jeg følgende argument imod en guddom: P1. Hvis gud findes, så er han god, almægtig og alvidende. P2. Gud er ansvarlig for alt der findes. P3. En god agent kan ikke bevidst forårsage lidelser, hvis det kan undgås. P4. Der findes lidelser og det kan undgås. C1. Gud er ansvarlig…

Continue Reading

Religiøs arrogance 3

En veninde beretter: Arrg.. Så snakker jeg lige med min mormor om min lillebrors konfirmation, og så kommer vi til at snakke om, at jeg er atheist, og så siger hun: “Det bekymrer jeg mig slet ikke om. Den epidemi går over med tiden”, hvorefter jeg svarer “hvilken epidemi?”. Hende: “Altså den der hvor man…

Continue Reading