Om længden af mine essays 2

Jeg har tidligere skrevet en begrundelse for hvorfor at jeg skriver korte tekster. Jeg er kommet i tanker om endnu en begrundelse. Mange har en holdning om at læse værker i deres helhed, og det er formentlig denne holdning der får dem til opgive at læse en tekst på 500+ sider. Endvidere finder man selv…

Continue Reading

Om kultur

Kultur er en slags sæt af holdninger som man enten kan vælge at acceptere eller ignorere. Enhver kultur indeholder nogle regler for hvad man gør eller bør gøre samt hvad man ikke gør eller bør gøre. Dette er især markant omkring områder som sex, og ens holdning til sex. Jeg var i dag på tur…

Continue Reading

Om Kant's Pligtetik's begrundelse

Jeg læser for nyligt i Kant’s Grundlæggelse af moralens metafysik og opdagede til min forundring en temmelig åbenlys selvmodsigelse. Det var min forundring fordi, at han ellers siges at være en af verdens absolut største tænkere, og det virker mærkeligt, at en sådan skulle lave en åbenlys logisk fejl i et anerkendt værk. Kant’s selvmodsigelse…

Continue Reading

Argument for designbørn

P1. Alle barn bør være ønskebørn. P2. Hvis man selv kan vælge, så får man generelt det man ønsker sig. P3. Ved designerbørn kan man selv vælge. C1. Ergo ved designerbørn får man generelt det man ønsker sig = ønskebørn. Første præmis er på ingen måde kontroversielt, og jeg kunne ikke forestille mig, at nogen…

Continue Reading

Determinisme og etik

En gængs opfattelse af etik En meget gængs opfattelse er, at etik kræver at der er tale om et valg, før at det giver mening. Man ville ikke kunne holde en person ansvar i et deterministisk univers, da denne person ikke kan siges, at være årsagen til sin egen opførsel. En typisk analogi er med…

Continue Reading

Blindtest af fem forskellige colaer

Kirkegaard. E. et al, HTX Viborg, 19. Februar Indledning Vi ville teste om folk virkelig kunne smage forskel på de forskellige colaer under en blindtest, eller om der var andre psykologiske faktorer i spil. Forsøgsudformning Vi har købt fem forskellige colaer, og kølet dem til ca. den samme temperatur: De købte colaer er Pepsi, Coca-cola…

Continue Reading

Hvorfor man ikke bør bruge normalsproget

Af Emil Kirkegaard Hvorfor filosoferer man? Det gør man fordi, at man gerne vil opnå viden, filosofi betyder da også kærlighed til viden.1 Et stort problem ved at opnå ny viden, er at man ikke når sit mål og kun opnår falsk viden. Hvorledes kan man da undgå, at lave fejl? Normalsproget er ikke skabt…

Continue Reading

Hørt blandt aliens…

Af Emil Kirkegaard I nærheden af Jorden føres følgende konversation, oversat fra aliensk til menneskesk.. Komité Repræsentant: Hr. Admiral, vi har rapporten klar om Jordboerne! Admiral: Glimrende! Informér mig straks! Komité Repræsentant: Jo, generelt finder vi, at livet på Jorden domineres af en enkelt art. De er i mange træk fornuftigt handlende, men komitéen har…

Continue Reading

Om teismens rolle i filosofien

  Af Emil Kirkegaard   Det virker for mig at se, som at teismens rolle i den seriøse filosofi er ikke-eksisterende. Teisme virker mere som et samlet bogeksempel for forkert logik – et sted hvor man kan kan finde næsten alle former for fejlslutninger og dermed lære af deres fejl, for derefter at komme videre…

Continue Reading