Engelsk: Gen-etik

Karakter givet: 12 Afleveret som terminsprøve i Engelsk B, 2. G. HTX Viborg Summary 59% of Britons are in agreement with stem cell research. A slight majority, 51%, are in favour of genetic engineering when done so to correct physical defects in unborn children. This is a positive change in the public’s attitude towards genetic…

Continue Reading

Evidens for Epiphenomenalism

Epiphenomenalisme er ideen om at sindet kun er et biprodukt af hjernen, og at sindet således ingen kausal indflydelse har på noget. Man kan neurologisk måle, at hjernen beslutter sig for at gøre noget flere hundrede millisekunder før at det bliver bevidst. Hvilket tyder på, at sindet ingen rolle spiller i valget. Læs mere på…

Continue Reading

Intelligens – en, flere, definition

Diskussioner som benytter sig af intelligens hjemsøges for tiden af en plage – multiple intelligence theory (MI). Hjemsøges fortæller om mit syn på den. Men, en objektiv kritik er nødvendig for at MI-teorien kan afskrives. MI-teorien er en teori om at et menneske har mange intelligenser. MI-fortalere kan ikke blive helt enige med hinanden, men…

Continue Reading

Ugyldige argumenter og konklusionen

Det er alment kendt, at et ugyldigt argument ikke kan bruges til at fortælle os noget om sandheden af konklusionen. Betragt dette argument: P1. Verden er blå.. P2. Hvis dette argument er ugyldigt, så er konklusionen sand. C. Dette argument er ugyldigt. Dette argument er ugyldigt, men fortæller os noget om konklusionen, nemlig at den…

Continue Reading

Komplimenter og personligheden

Hvis der er et visuelt positivt ansigt kaldes det smukt. Hvis der er en positiv visuel krop kaldes den lækker. Man har aldrig et lækkert ansigt. Piger foretrækker smuk. Af uvisse årsager bliver ansigtet sat mere forbindelse med personligheden end resten af kroppen–hvorfor? Hverken ansigtet eller ‘resten af kroppen’ indeholder personligheden, som ‘er’ i hjernen….

Continue Reading

Intelligent nonsens

Der var engang to ord, eller memer, eller begge, som begge var sammensatte af to andre ord, thi de var et ordplex og eller et memplex. En dag skete det, at de ligesom salte mødtes i en vandskål eller – balje, og derfor blev nødt til at skifte partner. Heldigvis var ingen af dem tungtopløselige,…

Continue Reading

En pragmatisk værdi af determinisme?

Indeterminisme := Troen på, at mindst en begivenhed ingen årsag har. Hvis et fænomen er indeterministisk, så har det ingen årsag. Determinisme := Troen på, at alle begivenheder har en årsag. Hvis et fænomen er deterministisk, så har det mindst en årsag. Givet at man aldrig kan få sikkerhed om sandheden af nogen af ovenstående….

Continue Reading