Sprog eller tankefejl

Hvis man diskuterer en påstået grund til at tro på p, og finder at grunden er dårlig, så konkluderer man ofte at der ingen grund er til at tro på p, men Det er en non-sequitur. Man kan kun konkludere at det man diskuterede ikke giver grund til at tro på p.

Continue Reading

Om begrundede subjektive holdninger

Givet evidentialisme i en generel form. Kan subjektive holdninger begrundes? Hvad er en subjektiv holdning? Subjektiv defineres som sinds-uafhængigt. Men alle holdninger er i et sind og kan ikke være udenfor et sind. Med den forståelse, så er alle holdninger subjektive. Men det er ikke det man normalt mener med en subjektiv holdning. Måske menes…

Continue Reading

Eksperimental

Førstedagen Døren stod på klem til køkkenet og skuffen Peter var netop kommet på plads under køkkenbordet, hvis navn var Thomas. Alle beboerne i køkkenet, som de selv yndede at kalde køkkenland, hvilede ud efter dagens anstrengelser. Det havde nemlig været en rigtig hård dag for mange af dem. Thomas udbrød “Ih hvor føler jeg…

Continue Reading

Entiteter og egenskaber

Definer ‘entitet’ som noget eksisterende. Jeg vil lade ‘egenskab’ stå ikke-defineret hen her, men jeg mener hvad man normalt mener med det. Argument #1 Nødvendigvis, hvis en entitet e findes uden egenskaber, så ville entitet e have en egenskab af at ingen egenskaber have. Dette er selvmodsigende og umuligt. Derfor har alt en egenskab. Argument…

Continue Reading

Tro ikke på alt jeg skriver

Bertrand Russell sagde angiveligt: “I think we ought always to entertain our opinions with some measure of doubt. shouldn’t wish people dogmatically to believe any philosophy, not even mine.” Ikke at det gør noget specielt hvem der sagde det (appel to autoritet), men at det er sandt. Jeg ønsker ikke, at I, læsere, skal tro…

Continue Reading

Flertydigt ord – betyde

Denne fatale flertydighed findes både på dansk og på engelsk. Lad mig illustrere med eksempler. Dansk 1. “At tolke betyder at oversætte mundtlig tale fra ét sprog til et andet if. nudansk ordbog 2005” 2. “Bare fordi at det er sådan, betyder det ikke, at du skal afsted!” I tilfælde (1) betyder (no pun intended)…

Continue Reading

Spørgsmål

“Hvad er et spørgsmål?” Der er er noget sjovt ved den sætning er der ikke? Den er selv et eksempel på det der spørges om. Læg mærke til det, for spørgsmål spørger jo efter noget–et svar. Det påstås alt for ofte i pædagogikbøger at der ikke findes ‘dumme spørgsmål’, men hvad med disse eksempler? Er…

Continue Reading

Løgne – del 2

Min intension er at finde og formulere en etisk lovmæssighed for hvornår man bør lyve. Den kan fx have formen: L: Man bør lyve når u(lyve) > u(ikke lyve) Det er vigtigt, at den indeholder et bør udsagn. Jeg ønsker at finde en lovmæssighed af to grunde: Jeg elsker viden. Jeg har en intension om…

Continue Reading

Løgne – del 1

Jeg vil kort beskrive hvad løgn bruges til og hvordan man bør bruge løgnen hvis man ikke ønsker at blive opdaget i at lyve. En løgn, at lyve. At lyve kan defineres på to måder: At fortælle en falskhed med intensionen om at mislede den anden. At fortælle noget man tror er falsk med intentionen…

Continue Reading