Hørt i toget

Forleden da jeg var på vej i toget hørte jeg togpersonalet eller den forudindtalte stemme sige at: We kindly ask passengers not to leave their luggage or other personal belongings unattended. Og: Sound on electronic equipment must be silent. Jeg mener, at George Carlin RIP allerede har brokket sig over den første[1], men jeg vil…

Continue Reading

"Tror jeg" som usikkerhedsmarkør

Jeg har valgt mærke til, at “tror jeg”, ofte indsættes sammen med en påstand for at symbolisere eller kommunikere usikkerhed. Dette er ikke det normale brug af “tror jeg” eller “jeg tror” der blot betyder, at man tror på den påstand man taler om. Bemærk at hvis man bruger “tror jeg” som usikkerhedsmarkør så implicerer…

Continue Reading

Imod "filosofi er ubrugeligt"

Jeg har allerede snakket om hvordan en filosofisk sprogteori kan anvendes til at forbedre den måde vi kommunikerer på ved at skabe bedre overblik.[1] Dette er et modeksempel på, at alt filosofi er ubrugeligt, men ikke noget bevis for, at alt filosofi er brugbart. Med ‘brugbart’ forstås pragmatisk værdi; praktisk værd. En anden måde hvorpå…

Continue Reading

Xor, en konvergent tanke

Nogle kender måske allerede til udtrykket ‘xor’, en logisk konnektiv. Det er klart, at den har noget at gøre med ‘or’ eller på dansk ‘eller’ (pun intended). Lad mig fortælle tanken fra starten. I normalsproget er det ofte uklart om det er muligt at vælge begge dele når man får en disjunktion at vide; p…

Continue Reading