Dansk terminsprøve: Kong Alkohol

Afleveret som opgave til terminsprøve i 2.g. HTX. Karakter givet: 10. Jeg kunne ikke finde artiklen jeg kommenterer på på nettet. Kong Alkohol Opgaven lyder på at jeg skal: Redegør for og diskuter hovedsynspunkterne i “Kong Alkohol: Hjemlig uhygge” (tekst 1). Du skal i diskussionen inddrage mindst to af opgavesættets øvrige tekster. Da jeg er…

Continue Reading

Dansk essay: Jeg tror på logik og argumenter!

Afleveret som dansk essay til en essaysamling med titlen “Det tror vi på”. Karakter givet 7. Hvilket er meget fint for det tog mig ca. 15 min. at skrive. Jeg tror på logik og argumenter! Emil Kirkegaard Mange af verdens problemer skyldes dårlig ræsonnering og mangel på information. Der er en udbredt tro på, at…

Continue Reading

Analyse af spørgsmål 2

Abstrakt En videreførelse af min tidligere analyse af spørgsmål og svar.1 Jeg behandler to spørgsmål: 1) Kan man konstruere en grammatisk form for alle spørgsmål? 2) Har spørgsmål sandhedsværdier? Kan man konstruere en form for alle spørgsmål? us ≡ universel spørgsmålsform x ≡ kategoriord/kategoriled y ≡ prædikat/relation den søgte ting har us: Hvilken/hvilket/hvilke x y?…

Continue Reading

Flere slags muligheder i en sætning

Abstrakt En analyse af en flertydig sætning. Muligvis med flere typer muligheder i sig. Derefter tre forslag til en udvidelse af modallogikken således, at flere typer muligheder kan formaliseres. To af forslagene vælges og deres anvendelighed demonstreres. flere-slags-muligheder-i-en-sc3a6tning

Continue Reading

Endnu en ringe sprogjoke

Based on a true story! Victor er til LAN-party. Da han kommer hjem og skal sætte sin computerskærm på sit bord, så har hans mor stillet et TV der. Victor siger da, at hun skal fjerne synet. Hahaha.. -_- PS. Jeg fandt ikke på den.

Continue Reading

Definition af dom

Denne tekst er skrevet Wittgensteinsk 1. En mulig definition er: en mulig situation. Problemet med denne er hvad ‘mulig’ betyder. Hvis ‘mulig’ er en logisk mulighed, så er ingen dom logisk umulig. Dette implicerer, at en trekantet firkant ikke er logisk umulig eller ikke er en dom. Denne disjunktion gælder for alle logiske umuligheder. Hvis…

Continue Reading