Principle of explosion

Dette er ganske interessant. Hvis jeg fortalte dig, at fra en selvmodsigelse følger alting, ville du så være umiddelbart enig? Nej vel. Det var jeg heller ikke, men så mødte jeg dette bevis. assumption from (1) by conjunction elimination from (1) by conjunction elimination from (2) by disjunction introduction from (3) and (4) by disjunctive…

Continue Reading

Definitioner og sandhed

Under en diskussion af AfE blev det diskuteret om definitioner kan være sande. Kan de det? Og hvad betyder det, at en definition er sand? Hvis man holder, at definitioner ingen sandhedsværdi har så kan de hverken være sande eller falske. Men dette vil gøre alle argumenter som hviler på definitioner (dvs. alle argumenter) uholdbare….

Continue Reading

Bør-er problemet

Tak til Adonael for ideen. Hume diskuterer problemet i bog III, del I, sektion I af hans A Treatise of Human Nature. “In every system of morality, which I have hitherto met with, I have always remark’d, that the author proceeds for some time in the ordinary ways of reasoning, and establishes the being of…

Continue Reading

Argument fra inkompatibilitet

Angra Mainyu har inspireret mig til at konstruere et meget smart argument imod syntesen af perfekt moralsk og omnipotens. Lad os definere et moralsk perfekt væsen til at være et væsen der altid vil gøre den rigtigste handling. Lad os antage, at der findes gode handlinger, onde handlinger og handlinger der ikke har noget med…

Continue Reading

2=1?

Antag at a = b. (1) Gang begge sider med a. a² = ab. (2) Træk b² fra begge sider. a² – b² = ab – b² . (3) Omskriv begge sider (a + b )(a – b ) = b(a – b ). (4) Divider begge sider med (a – b ), a +…

Continue Reading

Films and software created by God

Imagine a world in which generations of human beings come to believe that certain films were made by God or that specific software was created by him. Imagine a future in which millions of our descendants murder each other over rival interpretations of Star Wars or Windows 98. Could anything—anything—be more ridiculous? And yet, this would be…

Continue Reading