Syntese af en gangstar og en klaverspiller

“Hvad sker der hvis man parrer en gangstar med en klaverspiller?” En person som i stedet for at sige “nederen” når der sker noget som han finder negativt, så siger han “noderen”. (Okay okay, den er ikke helt god. Antageligt vil klaverspillere finde noder gode, og nok ikke sætte dem sammen med nederen, da det…

Continue Reading

Hvad betyder 'måske'?

En kort analyse af hvilket logisk udtryk ‘måske’ udtrykker. Det er tydeligt, at ‘måske’ udtrykker noget med muligheder, et område der behandles af modallogikken. Spørgsmålet er om det blot udtrykker, at det som det står sammen med er muligt, eller om det også udtrykker at det modsatte også er muligt. Dette kan skrives formelt: a….

Continue Reading

Nogle bemærkninger om sprog – Sprogets funktion

Jeg har tidligere skrevet om sprogets funktion og argumenteret for at det primært er kommunikation. Med kommunikation forstår jeg overførsel af information. Et godt sprog ville således være et sprog som er god til at overføre information fra en person til en anden person (eller flere personer). Dette kan foregå gennem flere medier. Det er…

Continue Reading

Et intermoralsk princip

Der er mange forskellige moralske systemer og det virker ikke så let at afgøre hvilket et, hvis nogen, der er det rigtige. Med intermoralsk menes der mellem flere moralsystemer. Med moralsystem mener der fx konsekventialisme, pligtetik, utilitarisme m.fl. Jeg har opfundet et princip som jeg tror vil nyde bred enighed på trods af forskellige moralsystemer….

Continue Reading

Memetik – memers funktion og parallelmemer

Jeg vil klargøre hvad de to begreber betyder. Memers funktion Et mems funktion er defineret som den funktion har for brugeren af memet. Brugeren er den person som, ved ræsonnering, vælger at anvende memet. Memer der ikke er valgt gennem ræsonnering har derfor ingen funktion. Memets funktion for brugeren er det som brugeren kan bruge…

Continue Reading