Logisk muligt og bevisbyrden

Jeg har opdaget en inkonsistens mellem evidentialisme og logisk muligt. Logisk muligt er defineret som noget der ikke er selvmodsigende. Evidentialismen fortæller os at alle påstande har en bevisbyrde. Lad os sige, at jeg påstår at kropsfraskilte bevidstheder er logisk mulige, så påstår jeg i realiteten, at de ikke er selvmodsigende. Dette er en påstand….

Continue Reading