Religiøs arrogance

Egentlig er jeg selv en arrogant person, men jeg mener, at jeg har noget at have det i. I modsætning til denne besked, som jeg lige modtog på Arto: Jeg tror dog på at du er et godt menneske der bare har lidt svært ved at finde vej… Vi kan hjælpe dig med at finde…

Continue Reading

Sjov + videnskab = sjovskab?

Som næste led i min ‘kamp’ mod det subjektive, præsenterer jeg nu Emil’s videnskab til beregning af et objekts sjovhedsværdi. Et givet objekt har en sjovhedsværdi ifht. en given person. Lad S være sjovhedsværdien. Antag at sjovhed kan måles på en skala fra 1-10. Hvis en given person A vurderer et givet objekt til 9…

Continue Reading

Blindtest af fem forskellige colaer

Kirkegaard. E. et al, HTX Viborg, 19. Februar Indledning Vi ville teste om folk virkelig kunne smage forskel på de forskellige colaer under en blindtest, eller om der var andre psykologiske faktorer i spil. Forsøgsudformning Vi har købt fem forskellige colaer, og kølet dem til ca. den samme temperatur: De købte colaer er Pepsi, Coca-cola…

Continue Reading

Hørt blandt aliens…

Af Emil Kirkegaard I nærheden af Jorden føres følgende konversation, oversat fra aliensk til menneskesk.. Komité Repræsentant: Hr. Admiral, vi har rapporten klar om Jordboerne! Admiral: Glimrende! Informér mig straks! Komité Repræsentant: Jo, generelt finder vi, at livet på Jorden domineres af en enkelt art. De er i mange træk fornuftigt handlende, men komitéen har…

Continue Reading

Musiksmagsteori –

Subjektiviteten forklaret matematisk Af Emil Kirkegaard De fleste mennesker har nogle genrer af musik, som de bedre kan lide end andre. Dette fænomen vil jeg give en mulig forklaring på. Lad os forestille os en skala fra -100 til 100 på et koordinatsystem. Jo tættere på 100 (perfekt) som sangen ligger, jo bedre kan en…

Continue Reading

Biblens Slaraffenland

Biblens slaraffenland Af Emil Kirkegaard Biblen og lidt af hvert: Da biblen er blevet fejloversat i den danske version (anno 1992) , bruges KJV, som er kendt for at være en meget direkte oversættelse. Opdatering 12-12-2007: Jeg har modtaget kritik af denne artikel der lyder på, at jeg foretager en selektiv bevisførelse ved at benytte…

Continue Reading