Af Emil Kirkegaard

Definitioner og betydninger

En negativ påstand defineres som en påstand der benægter eksistensen af noget. Såsom påstanden om at feer ikke findes. En universel påstand er her en påstand som dækker hele verden (universet). En universel negativ påstand er følgelig en påstand der benægter eksistensen af noget i hele universet.

‘Jeg tror ikke at feer findes’ og ‘Jeg tror at feer ikke findes’

Mange ville sige, at forskellen på ovennævnte sætninger kun er semantik, men de tager fejl. Der er en væsentlig forskel på at benægte eksistensen af noget og ikke tro på dets eksistens. Inden for debat, har man et princip der kaldes bevisbyrden (og ikke indenfor logik, som nogle tror). Princippet siger, at den der fremsætter en påstand, har fået bevisbyrden om at begrunde påstanden. Niveauet af begrundelse kan variere alt efter omstændighederne, et typisk niveau er ‘indtil der ikke på fornuftig vis kan tvivles på det’.1

Argument fra ignorance el. argument fra uvidenhed2

Denne fejlslutning er den primære grund til at det er vigtigt at kende forskel på de to betydninger. Hvis man ikke laver nogen observation af noget, så kan man kun konkludere, at man ikke har lavet nogen observation, man kunne ikke konkludere, at det man forsøgte at observere ikke findes, med mindre at man kan begrunde hvorfor man burde have observeret det. Der er altid den chance, at vi blot har konstrueret et dårligt eksperiment, som hverken kan bekræfte eller afkræfte eksistensen af noget. Ikke at observere noget, når det ikke er begrundet at man burde have observeret det, kan derfor ikke bruges som evidens til en bevisbyrde.

Case: Gud

Det faktum at man ikke har observeret gud, betyder ikke, at gud ikke findes, med mindre at det kan begrundes at vi burde have observeret gud og at eksperimentet burde kunne påvise det. Således kan man ikke tilfredsstille nogen bevisbyrde med mangel af evidens. På engelsk hedder det kort: ‘Absence of evidence is not evidence of absence’. Derfor kan man ikke slutte sig til stærk ateisme på baggrund af mangel på evidens for gud. Man kan kun forholde sig neutral ved at vælge svag ateisme.

Bevisbyrden og negative påstande

Nogle mener, at der er et andet princip som siger, at der ved universel negative påstande ikke er en bevisbyrde, idet at det ville være umuligt at fremlægge fysisk evidens for en universel negativ påstand. Jeg finder dette argument svagt, da det antager at det burde være muligt at begrunde en sådan påstand. Det tror jeg ikke nødvendigvis på, det kunne sagtens være, at det blot var en begrænsning ved vores erkendelsesteori. Jeg tilslutter mig derfor, at princippet og bevisbyrde også gælder om disse påstande.

Begrundelse for en negativ

Der er forskellige måder at tilfredsstille en bevisbyrde på. Man kunne vise at konceptet er selvmodsigende at det derfor ikke eksisterer. Man kunne også lave en RaA argument på noget evidens, i.e. hvis X findes, så ville vi observere Y, vi observerer ikke Y, ergo findes X ikke.3 Disse virker kun på teorier som er falsificerbare, og ikke alle teorier er det, da det er nemt at konstruere en teori som er konsistent med alle data, som stadig ikke er nogen god teori. Til disse må man benytte sig af den sidste form for logiske slutninger – abduktion.4

Slutning til den bedste forklaring

I mit tidligere indlæg, skrev jeg nogle kriterier hvorefter man bedømmer teorier.

Hvis vi benytter casen fra ovenover, så er der kun teorier som vi skal se nærmere på.

Teori 1: Den kristne gud findes, og har skabt verden i sit billede, m.m.

Teori 2: Gud findes ikke. Alle religioner er forkerte og bygger på overtro.

Hvis T1 er sand, så kan man ikke forvente nogle data frem for andre. Teorien har ingen forudsigelsesevne og ingen forklaringsværdi. Hvis T2 er sand, så ville man forvente at se, at der ingen evidens findes for guder og at der vil opstå tons vis af forskellige ideer om guder. Det er det vi finder, ergo er T2 sandsynligvis korrekt, i hvert fald i min meget simple case.

1Bruges hos domstolene, engelsk ‘Proved within reasonable doubt’

2Http://en.wikipedia.org/Argument_from_ignorance

3P1. Hvis X, så Y. P2. ¬Y, C1. ¬X. Denying the consequent.

4De andre er deduktiv og induktiv.