Oversigt over grammatiske termer


En tabel der viser hvad de forskellige ord hedder på de forskellige ‘sprog’. Listen er udarbejdet efter AIA (se Referencer). Jeg for forsøgt at oversætte disse til engelsk hvor det var muligt. De tomme felter angiver ikke at der ikke findes noget engelsk term, men blot at jeg ikke kender et/det engelske term for det.

Latin/latin-agtigt dansk Dansk

English

Adjektiv Tillægsord

Adjective

Adverbialled Biled
Adverbium Biord

Adverb

Akkusativ Genstandsfald eller -led

Accusative (case)

Artikel Kendeord

Article

Artikel – bestemt Bestemte kendeord

The definite article

Artikel – ubestemt Ubestemte kendeord

The indefinite article

Appellativ Fællesnavn

Common noun

Dativ Hensynsfald eller -led

The dative (case)

Femininum hunkøn

The feminine (gender)

Futurum Fremtid

The future (tense)

Genitiv Ejefald

The genitive

Imperativ Bydemåde

The imperative (mood)

Infinitiv Navneform
Kasus Fald

Case

Komparation 2. gradbøjning

Comparative (degree)

Konjunktion1 Bindeord

Conjunction2

Konjunktiv Ønskemåde
Maskulinum Hankøn

The male (gender)

Modalverbum Mådeudsagnsord

Modal verb

Neutrum Intetkøn

The neuter (gender)

Nominativ Nævnefald

The nominative (case)

Objekt – direkte Genstandsled

Direct object

Objekt – indirekte Hensynsled

Indirect object

Passiv Lideform

The passive (voice)

Perfektum Førnutid

The perfect (tense)

Perfektum participium Kort tillægsform

Present participium

Pluralis Flertal

The plural (number)

Plusquamperfektum Førdatid

The pluperfect (tense)

Positiv 1. gradbøjning

The positive (degree)

Pronomen Stedord

Pronoun

Pronomen – personligt Personligt stedord

Personal pronoun

Pronomen – possessivt Ejestedord

Possessive pronoun

Pronomen – relativt Henførende stedord

Relative pronoun

Proprium Egennavn

Proper name / proper noun

Prædikativ Omsagnsled

Complement

Præposition Forholdsord

Preposition

Præsens Nutid

The present (tense)

Præsens participium Kort tillægsform

Present participium

Præteritum Datid

The past (tense)

Singularis Ental

The singular (number)

Subjekt Grundled

Subject

Subjektsprædikativ Omsagnsled til grundled
Substantiv Navneord

Noun

Superlativ 3. gradbøjning

The superlative (degree)

Verballed Udsagnsled

Sentence verb

Verbum Udsagnsord

Verb

References

Lone Häckert, Birgit Lohse, Alles in allem, 2008, Gyldendal, pp. 123-124.

Wiktionary.org – En online ordbog der er skrevet af brugerne. Meget lign. Wikipedia i opbygningen. Den engelske version er særligt god, men der findes også en dansk.

Wikipedia.org (engelsk) – Hvis man ikke forstår en term, så findes der formentlig en forklaring herinde.

Noter

1Ikke at forvirre med den normale betydning af ”konjunktion” i logik.

2Not to be confused with the common usage of ”conjunction” in logic.

Skriv et svar