Jeg læste denne novelle af Isaac Asimov fra 1956. Den kan anbefales.

Jeg har ikke tænkt mig, at kaste mig ud i nogen lang analyse eller tolkning. Jeg vil blot notere nogle ting.

1. Gud

“Let there be light” er den første sætning som Gud siger i Biblen. Siden at CAC (cosmic analog computer) er foreningen af alle menneskers bevidstheder og en meget kraftfuld computer, så er Gud dette. Måske gik Gud til grunde ved skabelsen?

2. Malthusisk Katastrofe

“Our energy requirements are going up in geometric progression even faster than our population.”

Det ligner en reference til Malthusian catastrophe.

3. Self-defeating udtalelser

“I’m not thinking.”

En såkaldt self-defeating udtalelse. Fordi: Hvis S udtaler noget, så tænker S. S udtaler noget. Ergo, S tænker. Så udtalelser som den ovenover implicerer sin egen falskhed.

4. Børn?

Hvorfor bliver de ved med at formere sig hvis de er udødelige?

5. Befolkningstilvækst

“Now the population doubles every ten years”

Den matematiske formel for dette er:

y=x*2^(n/10)

y ≡ nyt befolkningstal

x ≡ gammelt befolkningstal

n ≡ antal år der er gået mellem x og y

Eksempel

En startpopulation på 10 mennesker; x=10. Vi ønsker at finde populationen efter 10 år; n=10. Dette skal give 20 hvis formlen er korrekt.

Vi sætter tallene ind:

y=10*2^(10/10)

Alle tal divideret med sig selv, giver 1; n/n=1. Dette gøres for (10/10):

y=10*2^1

Alle tal opløftet i 1 giver sig selv; n=n^1. Dette gøres for 2^1.

y=10*2

Vi reducerer ved at gange. Dette gøres for 10*2:

y=20

Hurra!