Abstrakt

I denne artikel søger jeg at svare på: Hvad er en smiley? Hvilke funktioner har smileys? Hvilke typer smileys findes der? Jeg beskæftiger mig udelukkende med tekstsmilies.

Hvorfor?

Indledningsvis vil jeg kort besvare spørgsmålet: Emil, hvorfor skriver du en smileyterminologi? Fordi at, 1) Smileys er et interessant lingvistisk fænomen, 2) Jeg kan, 3) Det kan være, at der er noget man kan bruge en smileyterminologi til.

Jeg har en ide om hvad man kan bruge en smiley terminologi til: En computer deltager i en Turing test. Personen der skal gætte hvem der er hvem, bruger en smiley som computeren ikke er forudbekendt med, men alligevel er det nødvendigt for computeren at have en ide om hvad smileyen betyder for det ville et menneske have. Det ville personen netop have fordi, at personen er i stand til at genkende hvilke dele af en hidtil ukendt smiley der passer med hvilke dele af et menneskeligt ansigt. Hvis en computer også skal kunne have denne evne, så kan en smileyterminologi muligvis være med at gøre programmeringsarbejdet lettere.

Definition af smiley

Hvad er en smiley? Det er ofte svært at give en præcis klargørende definition.

Man kan tage en funktionalist rute: En smiley er et eller flere symboler som bruges til at videregive information om ansigtskropssprog via et tekstmedium. E.g.: ‘:)’ bruges til at videregive informationen “jeg smiler”. Et problem med denne er, at smileys ikke altid bruges til at videregive information om kropssprog, medmindre at man accepterer at information kan være falsk; Smileys kan bruges til at lyve om sit kropssprog med.

Eller en repræsentationsrute: Smileys er et eller flere symboler som ligner det menneskelige ansigt. E.g.: ‘:)’ ligner ansigtet ved at ‘:’ (kolon) er øjnene og ‘)’ (slutparentes) er munden. Dette implicerer, at samlinger af symboler som ingen nogensinde har brugt til at videregive information om kropssprog er smileys hvis de blot ligner det menneskelige ansigt.

Jeg hælder til repræsentationsruten men det kræver en nærmere analyse.

Typer af smileys

Smileys kan inddeles, som alt andet, i et utal af grupper. Lad os se på nogle mulige skelnener.

Rotation

En god skelnen er at dele smileys ind i grupper efter hvordan de er roteret i forhold til det menneskelige ansigt. E.g.: ‘:)’ er roteret mod venstre, varianten ‘(:’ er roteret mod højre og ‘-.-‘ er ikke roteret. Jeg forestiller mig, at der også “findes” (svag betydning) nogle der er roteret 180° (højre eller venstre), men jeg kunne ikke finde nogen. Samtidig findes der formentlig nogle der er symmetriske i horisontalaksen, mens de fleste er symmetriske i vertikalaksen, ligesom det menneskelige ansigt (næsten) er.

Humør

Man kunne foresøge at inddele smileys efter hvilket humør ansigtsudtrkket implicerer. Der er flere problemer med en sådan metode: 1) Det er ofte svært at sætte dem i kategorier, 2) Nogle af dem har forskellige betydninger i forskellige kontekster, 3) Der bliver mange forskellige kategorier: glad, sur, irriteret, ligeglad, etc.

1 og 2) Det er let at sætte ‘:)’ i en kategorien glad (da man tager at smile til at betyde glad). Men hvilken kategori skal ‘:(‘ i? Hvad med ‘:{‘ eller ‘:|’? Det er ikke til at sige uden kontekst. Grupperingen bliver derfor inddelt efter kontekst og ikke blot efter symbolerne. Dette gør det sværere at anvende termerne.

3) Der findes rigtig mange forskellige menneskelige humører. hvis man skulle bruge denne inddelelingsmetode, så skulle man bruge mange kategorier.

Jeg synes dog stadig, at man kan bibeholde en skelnen mellem glade og ikke-glade smileys, men blot holde sig i sinde, at denne skelnen er “svag” dvs. er en tommeregel.

Symbolske inddelinger

Man kan skelne smileys ud fra de symboler der går i igen i dem. Typisk er smileys baseret på et eller andet symbol der er særligt god til at repræsentere et element i ansigtet. E.g.: ‘:’ (kolon) er særlig god til at repræsentere to øjne.

Fordelen ved en rent symbolsk inddeling er at der ikke er nogen vurdering i inddelingsprocessen som med humør-inddelinger. En ulempe er, at ikke alle smileys tilhører en gruppe af smileys hvor er symbol bliver genbrugt. E.g.: ‘-.-‘. Dog er det en vurdering hvornår der er tale om en gruppe. Eksempelvis kunne man gruppere ‘-.-‘ med ‘-_-‘ da begge anvender formen: ‘-x-‘ hvor x kan være alt muligt.

En stor gruppe er kolon-baserede smileys. Dette er de første smileys, så vidt jeg ved. Det er let at genkende formen: ‘x:y’ hvor x og y kan være alt muligt. Eksempler: :), :(, 🙂

Man kan gruppere kolongruppen med semi-kolon gruppen.

En anden stor gruppe smileys er x-baserede. Deres grundform er: ‘yxz’ hvor y og z kan være alt muligt. Eksempler: xD, xP, xd

Derefter er der ligmeds-baserede smileys. Deres grundform er: ‘x=y’ hvor x og y kan være alt muligt. Eksempler: =D, =P, =S

Disse symbolske inddelinger kan let sammensættes med rotationsinddelingerne fra tidligere.