Hvordan man vælger en god adgangskode.


Hvordan man vælger en god adgangskode.

Af Emil Kirkegaard.

Der er mange metoder at lave en god kode med. Her er en, som jeg har udtænkt. Lad os bare kalde den for den variable præfiks og suffiks metoden – VPS metoden.

Det første man gør er at vælge et præfiks bestående af 2-3 bogstaver. Som eksempel vælger vi BNM. Et godt tip til at huske det valgte er at vælge en tastekombination frem for noget med mening i. På den måde undgår man, at nogen kan gætte ens kode ved at kende én godt.

Næste skridt er at vælge suffikset. Suffikset skal bestå af 2-3 tal. Som eksempel vælges 130.

Nu skal vi finde et system, hvorved vores variable skal bestemmes. Ved variable skal det forstås, at koden er variable i forhold til hvilken hjemmeside, man befinder sig på, og da man sjældent skal bruge flere koder til samme hjemmeside, bliver det ikke et problem, hvis en enkelt person kender ens kode. For hvis de ikke kender til dette system, forstår de ikke at skifte den variable del ud.

Som eksempel vælger jeg at bruge de to første bogstaver og de to sidste bogstaver i hjemmesidens navn. Hvis der fx er tale om hjemmesiden illvid.dk, så ville vores variable være ilid.

Det sammensættes nu med vores valgte præfiks og suffiks, og den endelige kode er så BNMilid130.

Fordele ved denne metode:

  • Forskellige koder til alle hjemmeside. Du kan forholdsvis roligt udlåne en kode til et bestemt formål uden at personer, som er i besiddelse af koden, kan misbruge det.
  • Du behøver ikke huske en forfærdelig lang kode – blot et system af, hvordan koden bestemmes.