Af Emil Kirkegaard

Det har gennem mange debatter undret mange, hvad det egentlig er, at jeg tror på. Det skyldes, at jeg i debatter ofte indtager den skeptiske rolle, som den der ikke tror på andres påstande og ingen selv fremsætter. Derfor har jeg lavet et lille sammendrag over de ting jeg tror på. Jeg har forsøgt at inddele dem i kategorier.

Filosofi

Realist.

Jeg tror på at der findes en ekstern verden, som findes objektivt. Med ekstern mener jeg udenfor sindet. Med objektivt mener jeg at den eksisterer, uanset hvad man mener om dette.

Naturalist

Kun naturlige ting findes. Naturligt defineres som fysisk, eller afhængig af det fysiske. Hermed findes der ikke ikke-fysiske ting, som er uafhængige af fysiske ting, fx sjæle.

Nominalist

Defineres som den forestilling om at universeller ikke har nogen objektiv eksistens, men kun eksisterer som navne i sindet.

Afreewillist

Jeg tror ikke på nogen fri vilje, givet den definition at den er ikke er forårsaget af noget.

Stærk Ateist

Jeg tror på, at guder ikke findes.

Andet

Politik – Rationalist

Jeg går i den retning, min fornuft fører mig. Jeg er tilhænger af oplysning, så i den retning er jeg lidt socialistisk, modsat er jeg meget fokuseret på frihed.

Nogle mennesker er bedre end andre. Bedre i den forstand, at de er dygtigere til x. Menneskers egenskaber kan dermed siges at være kvantificerbare (målelige).

Mennesket er blot én organisme ud af mange milliarder på en klode i et meget stort univers. Mennesket har ingen speciel plads i universet.