Af Emil Kirkegaard

I nærheden af Jorden føres følgende konversation, oversat fra aliensk til menneskesk..

Komité Repræsentant: Hr. Admiral, vi har rapporten klar om Jordboerne!

Admiral: Glimrende! Informér mig straks!

Komité Repræsentant: Jo, generelt finder vi, at livet på Jorden domineres af en enkelt art. De er i mange træk fornuftigt handlende, men komitéen har nogle bemærkninger om dette…

Admiral: Jeg lytter spændt! Fortsæt hr. repræsentant!

Komité Repræsentant: Jo, ser de. Denne dominerende art, har opfundet nogle køretøjer, som i de fleste tilfælde kan transportere 5 dyr af gangen, men alligevel finder vi, at det gennemsnitlige antal dyr i et køretøj er 1.5. Hvorfor dyrene gør dette er os en gåde!

Admiral: Jeg havde ellers håbet på at finde en fornuftig art med hensyn til transport effektivisering, men fortsæt.

Komité Repræsentant: Den anden ting som komitéen finder, er at disse dyr tilsyneladende er villige til at bytte stort set hvad som helst for tynde stykker af papir-lignende materialer. Vi forstår ikke hvorfor at et væsen vil bytte en hel dags arbejde for et stykke papir.

Admiral: Det er måske ikke særlig fornuftigt, men det lyder til, at det gør dem nemmere at gøre til vores slaver, da vi blot kunne masse fremstille disse papirlapper, også ville de gøre alt muligt for os. Godt fund, hr. repræsentant!

Komité Repræsentant: Tak hr. admiral. Det sidste komitéen finder at disse væsener er meget optagede af ting, som de tager uden på kroppen. Først tænkte vi, at de gjorde det for at holde varmen, men i deres bosteder er der varmt, så det er ikke nødvendigt hvorfor de har disse materialer på sig.

Admiral: Underlig art, hvorfor finder vi aldrig nogle gennemgående fornuftige arter i universet?! Jeg er træt af disse dumme arter. Vi sætter kursen imod den nærmest beboede klode. Træd af…

Konversation afsluttet