Den ideelle vægt


Hvor meget bør man veje? Jeg reflekterer over nogle videnskabelige undersøgelser og overvejer konsekvenserne af at være normalvægtig og overvægtig.

Overvægt er sundhedsskadeligt eller er det?

Wikipedia om overvægt:

While the negative health outcomes associated with obesity are accepted within the medical community, the health implications of the overweight category are more controversial. The generally accepted view is that being overweight causes similar health problems as obesity just to a lesser degree. Adams et al. estimated that the risk of death increases by 20 to 40 percent among overweight people. and the Framingham Heart Study found that being overweight at age 40 reduced your life expectancy by three years.

Flegal et al., however, found that the mortality rate for individuals who are classified as overweight (BMI 25 to 30) may actually be lower than for those with an “ideal” weight (BMI 18.5 to 25).1

Den omtalte undersøgelse er foretaget af repræsentative udvalg af den amerikanske befolkning. Så vidt jeg ved, så er der ingen grund til at tro at nogle lign. tal ikke skulle være rigtige i Europa og Danmark også.

Sygdomme relateret til vægt

Wikipedia citerer to kilder til påstanden om at overvægtige lever længere i snit. Det er relevant at se på hvad de forskellige grupper dør af. Den første er en artikel i New York Times der omtaler undersøgelsen, og den anden er en oversigt over selve undersøgelsen. Kilde et skriver at:

[…] they report that overweight people have a lower death rate because they are much less likely to die from a grab bag of diseases that includes Alzheimer’s and Parkinson’s, infections and lung disease. And that lower risk is not counteracted by increased risks of dying from any other disease, including cancer, diabetes or heart disease.2

Jeg vurderer at det er langt værre at få Alzheimer’s eller Parkinson’s syge (begge sygdomme der påvirker ens sind) end det er at få kræft eller hjerteproblemer. Diabetes vurderer jeg til at være medium irriterende. Kilden skriver dog ikke noget om risikoen for at disse sygdomme kun om risikoen for at af dem. Det kunne godt være at begge grupper får sygdommene lige ofte, men at normalvægtige dør oftere eller hurtigere af dem end overvægtige. Det er ikke nødvendigvis en god ting at leve længe med en sådan sygdom. Dette kan dog afhjælpes ved selvmord eller lign.

Andre effekter af overvægt

Overvægt har andre effekter på ens liv end de direkte effekter på ens sundhed. Fx bliver der, måske både bevidst og ubevidst, diskrimineret mod overvægtige, og jeg tror at overvægtige personer, især af hunkøn, har sværere ved at finde partnere. At hunkøn er mere påvirkede skyldes at de lever efter nogle strammere skønhedsidealer. Diskrimination påvirker nok overvægtiges lykke i livet i negativ retning. Jeg har dog ikke kunnet finde nogen undersøgelse om forholdet mellem vægt og lykke i livet.

En autoritær kilde skriver at der er en sammenhæng mellem dårligt selvværd blandt børn og overvægt.3 Givet at ens barndom er vigtig for dannelsen af ens personlighed, så er det meget vigtigt for forældre at deres børn ikke lider af overvægt selvom det måske er sundere for dem. Når børnene bliver ældre, så kan de selv vurdere om de vil være overvægtige eller ej. Det er bemærkelsesværdigt at sammenhængen mellem at man selv tror at man er overvægtig og dårligt selvværd er endnu stærkere end sammenhængen mellem dårligt selvværd og overvægt.

Alderen og partnere

I det tidlige liv ca. alderen fra man er barn til man er 30 er det vigtigere at være i stand til at finde nye partnere end senere i livet hvor man oftere har fundet sig en langvarig partner. Når man først har fundet sig en langvarig partner, så er det mindre vigtigt at ens udseende er lidt dårligere. Måske er det derfor en god ide først blive overvægtig efter at man har fundet sig en langvarig partner i livet. Indtil da bør man holde sig normalvægtig for at have de bedste chancer.

Hvad er BMI?

BMI = Body Mass Index. BMI er ens vægt i kg divideret med ens højde i m i anden.

BMI Gruppe
<18.54 Undervægtig
18.5-25 Normalvægtig
25-30 Overvægtig / let overvægtig.
>30 Fed / stærkt overvægtig

Jeg ligger omkring 23, så jeg ligger i kategorien ”Normalvægtig”.

Noter

3http://www.myoverweightchild.com/self-esteem.html – af ”Dr. Kirschenbaum is the Clinical Director of Wellspring and a Professor at Northwestern University Medical School”.

4Der er lidt uenighed om hvornår denne kategori begynder. Nogle kilder siger <20, andre <18, og mindst en <18.5. Mit valg af 18.5 er pga. at den omtalte undersøgelse bruger dette tal.