Når man snakker om etik, så snakker man ofte om moralske og umoralske handlinger. Nogle gange bliver med nødt til at udvide ordet ”handling” til at inkludere ikke at foretage nogen handling. Dette sprogbrug er lettere forvirrende. Jeg forelår at man benytter ordet ”opførsel” i stedet for. Det er nemlig også en slags opførsel ikke at handle.

Så i stedet for at spørge ”Hvad er den mest moralske handling i denne situation?”, så bør man spørge ”Hvad er den mest moralske opførsel i denne situation?”.

På engelsk kan man bruge ”behavior” på en lignende måde.