Siden at kreationisterne har svært ved at finde (på) argumenter i denne tråd. Så er her Emils uofficielle liste med argumenter Evolution. Som noget nyt, har jeg valgt at gøre samtlige argumenter gyldige, det er ikke tidligere set hos kreationisterne.

1. Argument fra rygter.

P1. Hvis man har hørt nogen sige, at Evolution er usand, så er den usand.

P2. Jeg har hørt nogen sige, at E er usand.

C1. Ergo er E usand.

2. Argument fra naturlov.

P1. Hvis E strider imod min forståelse af en naturlov, så er E falsk.

P2. E strider imod min forståelse af termodynamikkens anden lov.

C1. Ergo er E falsk.

3. Argument fra ‘gud siger’.

P1. Hvis gud siger, at noget er falsk, så er det falsk.

P2. Gud siger, at E er falsk.

C1. Ergo er E falsk.

3b. Argument fra fortolkning af gud siger.

P1. Hvis gud siger noget der kan tolkes til at sige, at noget er falsk, så er det falsk.

P2. Jeg kan tolke [indsæt vers her] til at gud siger, at E er falsk.

C1. Ergo er E falsk.

4. Argument fra uvidenhed.

P1. Hvis en teori er rigtig, så skal den forklare alting.

P2. E forklarer ikke [indsæt tilfældig ting her].

C1. Ergo er E ikke rigtig.

5. Argument fra teori.

P1. Hvis noget er en teori, så er det forkert.

P2. E er en teori.

C1. Ergo er E forkert.

5b. Argument fra teori 2.

P1. Hvis noget er en teori, så er det et gæt.

P2. E er en teori.

C1. Ergo er E et gæt.

P3. Et gæt kan ikke være rigtigt.

C2. Ergo kan E ikke være rigtig.

5c. Argument fra teori 3.

P1. Hvis noget er en teori, så er det ubevist.

P2. E er en teori.

C1. Ergo er E ubevist.

P3. Hvis noget er ubevist, så er det falsk.

C2. Ergo er E falsk.