Som næste led i min ‘kamp’ mod det subjektive, præsenterer jeg nu Emil’s videnskab til beregning af et objekts sjovhedsværdi.

Et givet objekt har en sjovhedsværdi ifht. en given person. Lad S være sjovhedsværdien. Antag at sjovhed kan måles på en skala fra 1-10. Hvis en given person A vurderer et givet objekt til 9 på sjovhedsskalaen og denne persons humor har en korrelationskonstant på 0,2 med person B. Lad KA, B betegne korrelationen mellem person A og B.

Så kan den sandsynlige potentielle sjovhedsværdi for det givne objekt beregnes til intervallet [7,2-10,8] for person B. Og dog kan den aktuelle sjovhedsværdi aldrig overstige 10, derfor er intervallet for den sandsynlige aktuelle sjovhedsværdi for person B [7,2-10].

pS1 = Den potentielle maksimale sjovhedsværdi ifht. person B.

pS2 = Den potentielle minimale sjovhedsværdi ifht. person B.

pS1 = S + S*K => pS1 = 9 + 0,2*9 = 10,8

pS2 = S – S*K => pS2 = 9 – 0,2*9 = 7,2

Derfor er det potentielle interval: [7,2-10,8]. Men tal i skalaen kan ikke overstige 10 eller komme under 1. Derfor bliver den aktuelle interval:

[7,2-10] for et givet objekt.