Fremmedord og låneord


Før jeg begyndte at studere sprog på mere seriøst plan, så vidste jeg ikke at der var en forskel på fremmedord og låneord. Jeg brugte ordene som synonymer. Men der er tilsyneladende en forskel, i hvert fald i faglig kontekst. Lad os se på hvordan nogle forskellige kilder definerer de to ord.

Dansk Sproglære, 1996, leksikonkapitlet:

Fremmedord. Et indlånt ord der opleves som fremmed, fx “diskjockey”

Låneord. Ord der på et givet tidspunkt er overtaget fra et andet sprog, i modsætning til hjemligt ordstof der kender allerede i sprogets tidligere stadier.

Politikens Nudansk Ordbog, 2005 (torrent):

Fremmedord. Et ord som er kommet ind i et sprog fra et andet sprog, især om ord som stadig føles fremmede, fx café.

Låneord. Et ord som er kommet ind i et sprog fra et andet sprog, fx kaffe og café, og som er fuldt tilpasset det modtagende sprogs struktur.

Engelsk Wikipedia:

[Fremmedord] Foreign word. Non-integrated word from a foreign language, spelt as is, e.g. E café (from French); Sp. whisk(e)y (from English) (*the word whisky/whiskey in fact comes from the Scots or Irish Gaelic phrase “uisce beatha” which means the water of life, “aqua vitae”); E weltanschauung (< G Weltanschauung); It. mouse ‘computer device’ (< E mouse ‘rodent; computer device’).

[Låneord] Loanword. integrated word from a foreign language, orthography adapted for the receiving language, e.g. E music (from French “musique”); Sp. chófer (from French “chauffeur”).