En udmærket og kort introduktion til emnerne i titlen.

En lille bemærkning.

”Efter 5 findes p, t, k slet ikke i udtalen, her har vi altid b, d, g, men man

kan kun skrive p, t, k (jf. side 29):” (s. 55)

Det er forkert. Der er et enkelt ord med SG- nemlig ”sgu”. Dog meget ofte skrevet ”sku”, måske netop fordi at det er det eneste ord som afviger fra vores praksis som Erik Hansen skriver om.

Måske skyldes dette at han snakker om en ældre version af RO.