SKRIVEØVELSE/EKSAMENSESSAY 3. ERKENDELSES- OG VIDENSKABSTEORI

 

Besvar et af følgende 3 spørgsmål. Maksimalt 5 sider. Aflevering 31. maj kl. 12 i POSTKASSEN på Sekretariatsgangen bygn 1467, 6. sal (for enden af gangen).

 

  1. Fremstil ligheder og forskelle mellem kausale og intentionelle forklaringer hos Jan Faye.
  2. Fremstil og diskuter horisontbegrebet hos Gadamer.
  3. Redegør for forholdet mellem ”teorier” og ”kort” hos John Ziman.

17. maj 2011, Henning Høgh Laursen

 

Nogen gode idéer? Umiddelbart (1). De andre lyder forfærdeligt.