Hvorfor er incest forbudt?


I min kamp imod den danske seksualmoral er tiden kommet til incest. Incest har traditionelt været forbudt næsten universelt, undtagen e.g. oldtidens Ægypten.1

I jura gælder det, at alt der ikke er ulovligt er lovligt, thi derfor kan man ikke lave argument from ignorance. Jeg kan derfor blot spørge, hvorfor er incest forbudt? Og hvis ingen god begrundelse kan gives, så bør incest lovliggøres. Nu tænker nogle læsere måske, at jeg vil gøre pædofili lovligt, men dette er en misforståelse. Jeg mener bare ikke, at der er god grund til at incest mellem to mennesker burde være forbudt. Der er tale om misforståelser når jeg derfor beskyldes for at ville lovliggøre voldtægt, pædofili etc.

Den historiske grund til at mange religioner har forbud imod incest, er sandsynligvis at man dengang ingen prævention havde (måske vidste man ikke engang at man kunne trække sig ud i tide, dvs. at det var spermen der gør udfaldet). Man havde observeret at når to personer der var i familie med hinanden fik børn, så fik disse vanskabte børn, og derfor var det ganske upraktisk for samfundet.

Disse problemer har vi ikke nu om dage, samtidig har vi en øget fokusering på frihed. Derfor spørger jeg – hvorfor er incest forbudt?

Jeg har foretaget en lille rundspørge, og det tyder på, at det er den såkaldte yuck-faktor der er på spil igen. En ubegrundet følelse af, at noget bare er forkert. En sådan grund er naturligvis ikke god nok til, at folk der ikke har denne følelse ikke må foretage sig denne handling – ellers skulle vi forbyde mange af vores goder; pornografien, fri-tænkningen, hunde-spisningen osv.

Her er incestloven:

Forbrydelser i familieforhold (incest)
§ 210; Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linie, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2; Den, der har samleje med sin broder eller søster, straffes med fængsel indtil 2 år. Straffen kan bortfalde for den, der ikke er fyldt 18 år.

Stk. 3; Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til kønslig omgængelse med en person af samme køn og med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje.2

1http://en.wikipedia.org/wiki/Incest – foroven

2http://fdf.dk/fdfhomepage.nsf/sider/PTEN-5R8QKT?Opendocument#s%A7210