Mange har gænnem tiden lavet føljende pointe (æller lign.):

”Jeg gav gerne min stemme til piratpartiet, men jeg er ikke af den overbevisning at det ville være et fornuftigt brug af min stemme.

Jeg har ganske enkelt ikke indtryk af, at piratpartiet har skabt overordnede holdninger til økonomi, landbrug, fiskeri, sociallovgivningen og alt det andet, som er vigtigt på Christiansborg.” (#40: Ithaca i diskusjonen a dænne newz.dk nyhed)

Ves man ser bort om bemærknenger om de overhovedet er fornåftigt at stæmme1, så er de ekke nødvændigvis en dårlig idé at stæmme på et parti som ekke ‘har’ nogen holdneng tel en række vegtige teng. Hær er mit svar tel personen ovenover i diskusjonen:

”De er någet vrøvl at sige, at partier i saj sæl har en holdneng tel någet. De giver kun meneng at sige, at mænnesker (og evt. nogle ekke-mænneskelige dyr) har holdnenger tel teng. Når man taler om partier’s holdnenger tel teng, så er dær tale om ekke-bogstaveligt språgbrug (i vært fald hos nogle, må man håbe). De betyder någet i stil mæd folk i partiet gænerelt har dæn holdneng, æller at de er menengen at mædlæmmer a partiet skal stæmme æfter dæn holdneng uanset vad deres personlige holdnenger er.

Mht. Piratpartiet, så kan man fint læse om deres forskællige kandidater og så vælje en kandidat som har holdnenger tel ekke IT-anleggender man er enig i, æller ca. enig i. De er i vært fald sådan jaj foresteller maj systemet ves Piratpartiet stelte op tel valg. De ville være en ændreng fra dæn nuværende parti-politik.” (redigeret en smule a maj)

Noter

1 Kort fortalt: Lav sandsynlighed for at ens stæmme gør en relevant forskæl. I de danske demokrati ved folketengs-valg gør alle stæmmer som ekke gør en mandat forskæl i folketenget, engen forskæl. Og sæl i telfælde mæd en mandatforskæl, så er de langt fra sekkert at dænne resultaterer i andre beslutnenger da et politisk parti/blok typisk har en del flere (fx 10) mandater end dæt modstående parti/blok. Så vorfor foretage en handleng mæd så tvivlsomme sjangser for at gøre en relevant forskæl?

Piratpartiet og holdnenger tel ekke-IT relaterede æmner

 

Mange har gænnem tiden lavet føljende pointe (æller lign.):

 

”Jeg gav gerne min stemme til piratpartiet, men jeg er ikke af den overbevisning at det ville være et fornuftigt brug af min stemme.

 

Jeg har ganske enkelt ikke indtryk af, at piratpartiet har skabt overordnede holdninger til økonomi, landbrug, fiskeri, sociallovgivningen og alt det andet, som er vigtigt på Christiansborg.” (#40: Ithaca i diskusjonen a dænne newz.dk nyhed)

 

Ves man ser bort om bemærknenger om de overhovedet er fornåftigt at stæmme1, så er de ekke nødvændigvis en dårlig idé at stæmme på et parti som ekke ‘har’ nogen holdneng tel en række vegtige teng. Hær er mit svar tel personen ovenover i diskusjonen:

 

”De er någet vrøvl at sige, at partier i saj sæl har en holdneng tel någet. De giver kun meneng at sige, at mænnesker (og evt. nogle ekke-mænneskelige dyr) har holdnenger tel teng. Når man taler om partier’s holdnenger tel teng, så er dær tale om ekke-bogstaveligt språgbrug (i vært fald hos nogle, må man håbe). De betyder någet i stil mæd folk i partiet gænerelt har dæn holdneng, æller at de er menengen at mædlæmmer a partiet skal stæmme æfter dæn holdneng uanset vad deres personlige holdnenger er.

 

Mht. Piratpartiet, så kan man fint læse om deres forskællige kandidater og så vælje en kandidat som har holdnenger tel ekke IT-anleggender man er enig i, æller ca. enig i. De er i vært fald sådan jaj foresteller maj systemet ves Piratpartiet stelte op tel valg. De ville være en ændreng fra dæn nuværende parti-politik.” (redigeret en smule a maj)

1Kort fortalt: Lav sandsynlighed for at ens stæmme gør en relevant forskæl. I de danske demokrati ved folketengs-valg gør alle stæmmer som ekke gør en mandat forskæl i folketenget, engen forskæl. Og sæl i telfælde mæd en mandatforskæl, så er de langt fra sekkert at dænne resultaterer i andre beslutnenger da et politisk parti/blok typisk har en del flere (fx 10) mandater end dæt modstående parti/blok. Så vorfor foretage en handleng mæd så tvivlsomme sjangser for at gøre en relevant forskæl?

Mange har gænnem tiden lavet føljende pointe (æller lign.): 

”Jeg gav gerne min stemme til piratpartiet, men jeg er ikke af den overbevisning at det ville være et fornuftigt brug af min stemme.

 

Jeg har ganske enkelt ikke indtryk af, at piratpartiet har skabt overordnede holdninger til økonomi, landbrug, fiskeri, sociallovgivningen og alt det andet, som er vigtigt på Christiansborg.” (#40: Ithaca i diskusjonen a dænne newz.dk nyhed)

 

Ves man ser bort om bemærknenger om de overhovedet er fornåftigt at stæmme1, så er de ekke nødvændigvis en dårlig idé at stæmme på et parti som ekke ‘har’ nogen holdneng tel en række vegtige teng. Hær er mit svar tel personen ovenover i diskusjonen:

 

”De er någet vrøvl at sige, at partier i saj sæl har en holdneng tel någet. De giver kun meneng at sige, at mænnesker (og evt. nogle ekke-mænneskelige dyr) har holdnenger tel teng. Når man taler om partier’s holdnenger tel teng, så er dær tale om ekke-bogstaveligt språgbrug (i vært fald hos nogle, må man håbe). De betyder någet i stil mæd folk i partiet gænerelt har dæn holdneng, æller at de er menengen at mædlæmmer a partiet skal stæmme æfter dæn holdneng uanset vad deres personlige holdnenger er.

 

Mht. Piratpartiet, så kan man fint læse om deres forskællige kandidater og så vælje en kandidat som har holdnenger tel ekke IT-anleggender man er enig i, æller ca. enig i. De er i vært fald sådan jaj foresteller maj systemet ves Piratpartiet stelte op tel valg. De ville være en ændreng fra dæn nuværende parti-politik.” (redigeret en smule a maj)

1Kort fortalt: Lav sandsynlighed for at ens stæmme gør en relevant forskæl. I de danske demokrati ved folketengs-valg gør alle stæmmer som ekke gør en mandat forskæl i folketenget, engen forskæl. Og sæl i telfælde mæd en mandatforskæl, så er de langt fra sekkert at dænne resultaterer i andre beslutnenger da et politisk parti/blok typisk har en del flere (fx 10) mandater end dæt modstående parti/blok. Så vorfor foretage en handleng mæd så tvivlsomme sjangser for at gøre en relevant forskæl?