Kommentar tel Peter Kurrild-Klitgaard’s “Rød grundlov?”

”For når man skærer al overfladeglasuren væk, så er regeringens grundlovs­ønsker ikke nogle, der vil tiltale de fleste danskere. Det argumenteres f.eks., at sproget er »forældet« – men mange dele af straffeloven er væsentligt ældre, og den virker i praksis fint. Ligesom Grundloven i øvrigt gør. Næppe nogen danskere, der har fået ordentlig danskundervisning, burde have problemer med at forstå Danmarks Riges Grundlov. Regeringen påstår også, at det skulle være nødvendigt at inkorporere EFs menneskerettighedserklæring og andre internationale rettighedserklæringer, som Danmark har tilsluttet sig. Desuagtet at pointen er, at disse netop derfor allerede er gældende lov, og som sådan ikke udgør et presserende problem.”

Dær er en del bemærknengsværdige teng i dette sitat.

For de første, så åndrers man over vorfor at ”forældet” skal markeres som de gør. De er da ællers et ganske normalt ord og de virker relativt næmt at forstå vad dær menes mæd sætnenger som ”Grundloven er forældet.”. Slår man op i en nudansk ordbåg, så fender man fx definisjoner som ”som er for gammel og ikke kan bruges mere el. ikke har gyldighed mere = UDDATERET, UMODERNE, UTIDSSVARENDE, ANAKRONISTISK”.1

For det andet, så virker de helt som om, at dæn gode profæssor tager udgangspångkt i saj sæl når han taler om at forstå gråndloven. Han er både gammel og har gået i skole i mange år, så man må forvænte at hans ævner tel at forstå gammelt språg er væsentligt bædre end folk som kommer ud a en normal folkeskole nu om dage tel at forstå gråndloven. Jaj ved ekke om han overhovedet har sat saj ned og kikket på nogle konkrete tækststæder før at han skræv de han skræv. Han kunne fx have sprugt saj sæl om:

Ӥ 8

Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidlig forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven. Af forsikringsakten udstedes tvende ligelydende originaler, af hvilke den ene overgives folketinget for at opbevares i sammes arkiv, den anden nedlægges i rigsarkivet. Kan kongen som følge af fraværelse eller af andre grunde ikke umiddelbart ved tronskiftet afgive denne forsikring, føres regeringen, indtil dette sker, af statsrådet, medmindre anderledes ved lov bestemmes. Har kongen allerede som tronfølger afgivet denne forsikring, tiltræder han umiddelbart ved tronskiftet regeringen.”

Jaj har markeret di to ord som jaj gætter på ville være svære at forstå for normale danskere. Jaj kunne godt gætte maj tel betydnengen a de første ord, mæn gættede forkert da jaj skulle gætte betydnengen a de andet ord. Jovist kan man rajne ud at de betyder de samme som ”to” ves man læser videre, mæn vorfor overhovedet bruge et så gammelt ord? De gør de sværere at læse uden nogen grånd. Desuden må man huske på, at ekke alle i befolknengen er lige kvikke, mæn at de er en god idé ves så mange som muligt kan forstå loven.

Æller vad mæd:

Ӥ 13

Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov. ”

Vad i alverden betyder ”fredhellig”? De fik maj tel at grine da jaj læste de.

Mæn istædet for at man sedder og diskuterer om de kan æller ekke kan forstås a folk som har fået en normal uddannelse i dansk i folkeskolen, så foreslår jaj en empirisk tæst. Tag nogle 9. klasser, og få dæm tel at læse gråndloven uden jælpemidler, og spørg dæm om di forstod de hele. Spørg dæm evt. om vær enkel paragraf og få dæm tel at markere ord di ekke forstår. Disse tal ville sige en del om velke dele som man bør se nærmere på, ves nogen.

Noter

1Politikens Nudansk Ordbog, 2005