Politiken: Kvinder er dobbelt så syge som mænd

Rapporten: Kvinder Og Mænd På Arbejdsmarkedet 2009 (alternativ)

Bemærk lige tel at starte mæd, at sjurnalisten EKKE formåede at lengke tel rapporten. Vor svært kan de fucking være?

Jaj har lige sændt dænne email tel beskæftigelsesministeriet (BM):

” [Bemærk, denne email er skrevet på lyddansk]

Ves man ser på en statistik såsom X om forskællen på mænd og kvenders sygefravær, så er kvender væsentligt mere fraværende end mænd. En ofte anvændt begråndelse a disse kvender og en væsentlig forklarengsmodæl, er at kvenderne lider a mænstruasjonssmerter og andre ånderlivsproblemer. Dær er en mulighed for at tæste dænne hypotese, næmlig ved at se på sygefraværet blandt kvender som ekke har mænstruasjonssmerter, dvs. især menopavsale kvender. Jaj tængker især på aldersgruppen >50 år. Fendes dær nogle tal som sammenligner mænd >50 år mæd kvender >50 år mht. sygefravær?”

Bemærk fra Politikens artikel:

”»Vi kender godt mønstret. Det er typisk kvinderne, der tager børnenes sygedage. En anden oplagt grund er stress som følge af krisen og strukturreformen«, siger Anette Borchorst, professor ved Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold ved Aalborg Universitet, der har arbejdsmarkedets kønsopdeling og ligestilling som speciale.” (min markereng)

og betragt første paragraf fra 8.1 i rapporten:

”Kvinder har generelt et højere sygefravær end mænd. I den statslige og private sektor har kvinder i gennemsnit ca. 40 pct. mere fravær end mænd, mens det i den kommunale sektor er ca. 45 pct. mere, jf. figur 8.1.

Eksempelvis havde en kvindelig lønmodtager ansat i en kommune i gennemsnit godt 14 sygefraværsdage i 2007, mens en mandlig lønmodtager i den kommunale sektor havde knap 10 sygefraværsdage. Heri indgår ikke fravær som følge af børns sygdom. Det højere fravær for kvinder hænger bl.a. sammen med kvinders arbejdsfunktioner samt de sektorer og brancher, som kvinder typisk arbejder i.”

og fra Politkens artikel:

”Fravær ved barns første sygedag – eller hvor mange dage man nu har ret til at blive hjemme hos sine syge børn – er ikke regnet med i fraværsdagene.”

Virker tel at profæssoren lige burde have læst bædre æfter, right?

Og ‘dæn gode profæssor’ tellader saj at fortsætte:

”Anette Borchorst mener, at ligestillingen »halter forfærdeligt bagefter« i vores skarpt kønsopdelte arbejdsmarked. Hun fremhæver blandt andet løngabet mellem kvinder og mænd.” (min markereng)

en mandeælsker kunne ligeså godt fremhæve at kvender blive mere syge, arbajder kortere tid, etc.

De jaj skræv i mailen tel BM om, at mænstruasjonssmerter er en væsentlig forklarengsmodæl har jaj fra TV2 Nyhederne: Derfor er kvinder oftere sygemeldt.

””Kvinder tager en til to sygedage om måneden på grund af menstruationssmer­ter og under­livsproblemer, men det nævner man al­drig, når der kommer nye tal, der vis­er, at kvinder har mere sygefravær end mænd. Det er tabuiseret at tale om, men der er altså nogle biologiske forskelle, uanset om vi vil det eller ej”, siger Merete Labriola.”