http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/12/22/165359.htm?rss=true

Har di korrigeret tallene for størrelsen på dæn nye årgang? Ves dæn nye årgang er ledt mendre, fx. 2%, så ‘siger’ disse tal at dær engenteng er sket.

Så lad os lige se æfter. DST hænviser en tel: http://www.statistikbanken.dk/U192

Tabæl 1 – Elever i grundskolen, foreløbige tal efter klassetrin,
udd.institutionens beliggenh., institutionstype og tid + min analyse

Vor 2010 2011
I alt 715314 711827
Folkeskoler 574351 567564
Friskoler 96973 101478
Efterskoler 27116 26410
Andre 16874 16375
forskæl -3487
%forskæl -0.49%
forskæl i folkeskole -6787
%forskæl i folkeskole -1.18%

Og lad os sammenligne mæd tallene for størrelsen på di relevante årgange. Igæn tages tal fra DST: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

Tabæl 2 – Folketal efter statsborgerskab, oprindelsesland, område, alder (6-17) og tid + min analyse

Alder 2010M10 2011M10
6 år 58940 59297
7 år 58290 58949
8 år 58151 58283
9 år 59684 58149
10 år 59924 59701
11 år 60586 60002
12 år 60252 60610
13 år 62945 60304
14 år 62209 63022
15 år 66018 62345
16 år 63840 66150
17 år 63665 63795
såm 734504 730607
forskæl -3897
%forskæl -0.53%

Så, dæn ser ud tel at være god nok: Faldet i antal elever i folkeskolen er større end vad man skulle forvæntet ifht. størrelsen på årgangen.