http://politiken.dk/tjek/ECE1490729/cyklistforbund-nye-boeder-er-dybt-urimelige/

http://politiken.dk/tjek/ECE1490535/saa-dyrt-bliver-det-at-overtraede-loven-paa-cykel/

http://www.sikkertrafik.dk/I%20bil/Boeder/Boedetakster/Cykel.aspx

etc.

Umiddelbart skulle man tro, at når de går galt på en sykel, så går de næsten altid kun ud over en sæl (engen sæler er endtel videre kommet tel skade). Dette er rægtigt ifht. direkte/fysiske skader, da de typisk er syklister som bliver kørt ned, mæn formentlig sker de osse at syklister kører end i hinanden ov kører end i fodgængere. Mæn sælom at en syklist kun sæl kommer fysisk tel skade, så skader de stadig samfåndet endirekte: evt. sygehusbesøg/ambulangse, tabt arbajdsendkomst pga. skade æller blot forsengkneng.

 

Anyway, jaj er majet enig i at disse bøder er urimeligt store ifht. dæn skade som syklister der ekke overholder loven forvolder andre, direkte/fysisk æller endirekte. Hældigvis har politiket nok ekke mandskab nok tel at give folk så mange bøder. Di har travlt mæd andre dårligt udtængkte idéer, fx the war on drugs.

 

Dærudover kommer dær spørgsmålet om sådanne bøder ovenhovedet har en præventiv effækt, ov i så fald, om dette er de værd. Vi lever i en tid vor politikerne ællers mener at man bør bruge syklen, både pga. mendre forureneng i byerne (tængk på dæn nye betalengsræng i KBH), mæn osse pga. mere mosjon tel en befolkneng som bliver stadig mere overvægtig. Jaj søgte ledt råndt på nættet i håb om at fende en opdateret (dvs. mæd tal fra 2011) tabel over udveklengen i overvægt/fedme i Danmark. Dette fandt jaj ekke, mæn fandt en rapport fra 20031 som har disse tabæller:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter

1Bjørn Richelsen m.fl., “Den danske fedmeepidemi: Oplæg til en forebyggelsesindsats”, Ernæringsrådet, download.