http://www.b.dk/globalt/flere-kvinder-faar-foretaget-farlige-aborter

 

Vi er kommet tel dagens sjurnalist-kritik.

 

“Næsten halvdelen af alle verdens kvinder fik i 2008 udført aborter af personer, der ikke havde en sundhedsfaglig baggrund.”

 

Tror lige at hun skulle have læst dæn sætneng en gang tel. Haldenen a alle verdens kvender fik i 2008 en abort? Ah.. De er vest en ommer.

 

“En undersøgelse fra Verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at den globale abortrate er nogenlunde konstant. 28 af ud af 1000 kvinder på verdensplan får hvert år fjernet et ufødt barn foster, men flere får foretaget indgrebet uden hjælp fra uddannet personale. I 1995 gjaldt det i 44 procent af tilfældene, mens det tal steg til 49 procent i 2008, viser tal fra videnskabstidsskriftet The Lancet.”

 

“Det gælder især kvinder i udviklingslandene, hvor der ofte er mere restriktive abortregler. Det anslås eksempelvis, at 97 procent af alle aborter i Afrika, foregår uden hjælp fra sundhedspersonale.”

 

Endnu et eksæmpel på at forbud mod teng som dær er stor æfterspørgsel på bare ekke virker. De er ligegyldigt vad begråndelsen er for at forbyde (farligt, religiøse forkert, …), resultatet ved at forbyde teng er (næsten?) altid værre. (Hint : The war on drugs)