Den kategoriske fejlslutning


Denne fejlslutning ses sjældent og er svær at identificere. Det er ofte udtalelser der indeholder en kategorisk fejlslutning som beskrives som meningsløse.

Eksempel 1:

No belief is rationally inferred if it can be fully explained in terms of nonrational causes.1

Rationelle årsager? Årsager har ikke noget med rationalitet at gøre. Det giver ikke mening at tillægge årsager hverken rationalitet eller irrationalitet, og derfor er dette en kategorisk fejlslutning.

Eksempel 2:

Ingenting er rødt.

Ingenting er et koncept og ikke et objekt. Koncepter kan ikke have farver, da disse er abstrakte objekter. Derfor er dette en kategorisk fejlslutning.

Man kan identificere kategoriske fejlslutninger ved at de tillægger en ting en egenskab den ikke logisk kan have, da den tilhører en anden gruppe.

1Blev fundet i ‘argument from reason’ http://iidb.infidels.org/vbb/showthread.php?t=239018