Tænkeren, kap 1

Og det store sind talte til befolkningen i verden. Sandfærdigt siger jeg jer, hver gang I møder en ny ide, forsøg da at bortvise denne ide fra de gode ideers land. Gør dette med våben fra andre gode ideer I har i sindet. Tag jer i agt for onde ideer, bortvis dem ved sindets port ved altid at slås med alle ideer der forsøger at trænge ind i de gode ideers land. Lad kun ideerne som kan besejre jeres forsvar i kamp komme ind.

Fortolkning

Hver gang man får en ny ide, bør man forsøge at argumentere imod denne ide ved hjælp af reductio argumenter. På denne måde undgår man at blive fanget i en rus over at have fået en ny ide og dermed undgå at blive ukritisk overfor en ide. Alle ideer bør blive betragtet med et kritisk blik.