Straffeloven+syntaktisk flertydighed


[14:47:34] Jens Arhøj – Strawb: Stenet, Politiken har en liste over de 5 mest “skandaløse” TV-optrædener, og en af dem er Simon Kvamm der røg en joint på scenen da han var vært til en prisshow. Wtf
[14:48:10] Emil – Deleet: skandaløse? lol
[14:48:13] Emil – Deleet: fik han en bøde? 😛
[14:48:30] Jens Arhøj – Strawb: Dunno, men ifølge artiklen var det til manges “forargelse”
[14:48:39] Emil – Deleet: dont give a fuck
[14:48:41] Emil – Deleet: mæn
[14:49:37 | Edited 14:49:43] Emil – Deleet: i så fald kan han dømmes æfter straffenlovens “§ 232. Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med fængsel indtil 4 år eller under formildende omstændigheder med hæfte eller bøde.”
[14:49:50] Emil – Deleet: æller
[14:49:56] Emil – Deleet: kommer an på vad uterligt forhold er
[14:50:04] Emil – Deleet: ov vordan man tolker de
[14:50:10] Emil – Deleet: sætnenger er jo syntatisk flertydig -.-
[14:50:37] Emil – Deleet: skal man forstå dæn som:

den som gør mendst en a flg.:
[14:50:53] Emil – Deleet: 1. ved uterligt forhold krænker blufærdigheden
2. giver offentlig forargelse
[14:51:17] Emil – Deleet: æller skal man forstå dæn som:

dæn som ved uterligt forhold gør mendst en a flg.:
1. krænker blufærdigheden
2. giver offentlig forargelse
[14:51:48] Jens Arhøj – Strawb: Den sidste, tror jeg
[14:52:22] Emil – Deleet: jaj er ved at læse en lingvestik båg. Dæri lærer man at sådanne sætnenger er syntaktisk flertydige, pga. deres struktur. 😀

,