http://www.b.dk/tech/indonesien-blokerer-en-million-pornosider

∞-1000000=∞ ^^

“Startskuddet til den hårde kurs lød i 2008. Her vedtog det indonesiske parlament en lov, der forbyder borgerne at eje, distribuere eller producere porno. Alle, der viser sig nøgne i offentligheden kan få op til 10 år i fængsel og bøder op til omkring tre millioner kroner. Downloader man porno på internettet, risikerer man op til fire år i fængsel.”

Holy shit!

http://politiken.dk/videnskab/ECE1695892/eu-er-taet-paa-at-godkende-genterapi/

(næsten) hurra! Genterapi ftw

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/07/23/061215.htm

Flere hundebid trods hundelov

http://www.180grader.dk/Politik/hundeloven-en-fiasko-flere-bliver-bidt-jp

“ Trods hundeloven, der forbød 13 kamphunderacer, er antallet af hundebid ikke faldet. “

Hello non-evidence based policy! U didnt work? Well, cant be surprised at that outcome…

“Lotte Brink, dyrlæge og dyreinspektør ved Dyrenes Beskyttelse, mener, at loven er “fuldstændig tåbelig”.”

Cant disagree with that either.

Nu burde politikerne så fjerne loven igæn da dæn har vist saj at være ligegyldig. Ligegyldige love bør man EKKE have. Loven har jo unødvændigt begrænset folks personlige frihed tel at have en hund a en bestæmt type.

 

I øvrigt, ves di skulle bruge samme skabalon som mæd stofpolitikken, så skulle di jo bare forbyde endnu flere hunderaser samt at sætte straffene op. Gerne fængselsstraffe i længere tid. Mere a de samme virker næmlig, æller? De bliver osse sjovt mæd alle blandengshundene. Vordan præsis skal loven forholde saj tel sådan nogle?

 

http://www.b.dk/politiko/regeringspartier-vil-aflive-kamphundeloven

Regeringspartier vil aflive kamphundeloven

Hurra!

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-52032661:el-og-venstre-bevar-v%C3%A6rnepligten.html

EL og Venstre: Bevar værnepligten

“Socialdemokraterne og de øvrige regeringspartier vil af med værnepligten, fordi det kan give en besparelse på op imod en milliard kroner.

Afskaf dov de skrammel mæd de samme. Iøvrigt, så burde folk som fokuserer på ligestelleng jo brokke saj. Mæn jaj har aldrig set en eneste sælerklæret feminist brokke saj over dæn totalt unfair værneplegt!

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-52020876:kunder-smed-bukserne-for-at-f%C3%A5-rabat.html

Kunder smed bukserne for at få rabat

Engen mældenger om politi på stædet, som da någet lignende fandt stæd i Tyskland forleden. Måske har politiet dærovre någet bædre at lave.

http://www.dr.dk/P4/Syd/Nyheder/Graensen/2012/06/08/071136.htm

http://www.dr.dk/P4/Syd/Nyheder/Graensen/2012/06/16/135647.htm

“Tysk politi også mødt frem

Det tyske politi var også til stede i formiddags. Tre politivogne var mødt op for at sikre sig, at alt forløb ordentligt.

 

For i Tyskland er det nemlig – ligesom i Danmark – ikke lovligt at købe ind uden en trevl på kroppen.

 

Men ifølge Niels Sterndorff kørte politiet igen uden at anholde nogen for den nøgne optræden. DR har forsøgt at få en kommentar fra det tyske politi, men det er ikke lykkedes.”

http://www.b.dk/nationalt/universiteters-kamp-for-flere-kvinder-slaar-fejl

Universiteters kamp for flere kvinder slår fejl

Kort fortalt, så diskriminerer di mæd vilje tel fordel for kvender, mæn kvenderne holder saj stadig væk. Kan de være mere tydeligt???

“I kampen for flere kvindelige forskere har Københavns Universitet indført en midlertidig ordning, der udløser flere professorater til fakulteter, som ansætter kvindelige professorer. I Aarhus belønner universitetet fakulteter for at ansætte kvinder, ligesom kvinderne selv får ekstra forskningspenge. Men altså stort set uden effekt.”

DISGUSTING DISCRIMINATION

Vad tænker feministerne? Jo, lad os justere kvaliteten a forskerne således, at kvenderne osse kan være mæd:

“- Kvinderne mangler ikke vilje til at arbejde flere timer, men universiteterne må tilpasse sig, så man kan have en forskerkarriere og samtidig kunne hente børn klokken 16.”

Idioten ødelegger universiteterne!

“Venstres forskningspolitiske ordfører, Esben Lunde Larsen, afviser dog forslaget:

 

– Ligestillingspolitik hører ikke hjemme i udviklingskontrakterne, for de handler om forsknings- og uddannelsespolitik. Jeg er overbevist om, at forskningsmiljøerne vil strække sig langt for at få og fastholde de bedste forskere, uanset om det er mænd eller kvinder. Og det er målet.”

GJ Venstre for not being retarded.

http://ing.dk/artikel/130805-smartphones-er-blevet-vores-eksterne-hjerne

Sure, mæn de er altså ekke næste trin i evolusjonen. Sådan virker evolusjon ekke, ov de ved dænne antropolog (formentlig!) godt.

Di siger jo bare någet, jaj har sagt i flere år. 😛

http://www.information.dk/306498

Ja til kritik – nej til uvidenhed

(U)Etisk råd forsøger at forsvare saj. Derp.

“Rådet er sammensat af mennesker med et meget forskelligt menneskesyn, forskellige værdier og forskellige forudsætninger for at sidde i Rådet. Der sidder ganske rigtigt en provst, to teologer og to filosoffer i det nuværende Råd. Men der sidder også en biolog, en kunsthistoriker, en litteraturprofessor, en praktiserende læge, en jordemoder osv. Tilsammen udgør de en ganske bred personkreds, der har det til fælles, at de ønsker at være med til at skabe en konstruktiv og nuanceret debat om de centrale etiske spørgsmål, der optager og har betydning for os alle.”

Vad i alverden laver en provst, to teologer, en kånsthistoriker en literatureprofæssor u etisk råd?? Rådet burde bestå a filosofisk-begavede favfolk ov evt. filosoffer mæn kun ves de er dæn regtige slags. Di fleste filosoffer er MEH.

http://www.180grader.dk/Krimi/uriasposten-forsker-om-voldtaegter-danske-piger-skal-laere-hvordan-man-opfrer-sig-ift-folk-fra-forskellige-kulturer

Blank slatism slår tel igæn. Dær kan jo ekke være rase-forskælle, så de må skyldes diskriminasjon. De er som om, at vi har hørt dæn før, bare mæd kvender (“glasloft”).

http://www.180grader.dk/Politik/klynkende-kontanthjaelpsmodtager-til-politiken-jeg-har-kun-et-rdighedsbelb-p-2138-kr-om-mneden

2100 kroner om måneden? De var sku mange penge at leve for! Man kan da sagtens leve for mendre. Min huslaje er 2500 ov min endkomst er SU, ~5000 æfter skat/mdr. No problem.

http://www.b.dk/kommentarer/lovrobotten

Licens Lars giver svar telbage tel ham tåben fra sidste uge som mente, at ves man lovliggjorde hash, så kunne man liså godt avskaffe straffeloven.

http://politiken.dk/udland/ECE1696718/fukushima-rapport-japanske-myndigheder-troede-paa-myte-om-atomkraft/

http://politiken.dk/udland/ECE1679482/rapport-japanernes-lydighed-fik-atomulykken-til-at-loebe-loebsk/

http://politiken.dk/udland/ECE1675594/japan-genopliver-atomreaktor-trods-store-protester/

Seems interesting. Rapporten er frit telgængeligt. Umiddelbart tror jaj nu ekke, at de skulle være en myte. Atomkrafts sekkerhed er ledt lissom flysekkerheden. De går ekke så tit galt, mæn en sjælden gang går de regtig galt. Alternative metoder går tel gængæld galt hele tiden. Folk dør konstant a bilukøkker.

 

Mht. rapporten, så påstår Politiken at lenke tel “hele rapporten”, mæn di lenker tel en executive summary. Jaj tænker at læse dænne.

Se osse: http://en.wikipedia.org/wiki/National_Diet_of_Japan_Fukushima_Nuclear_Accident_Independent_Investigation_Commission

Rapporten er slæt ekke udkommet endnu, så vidt jaj kan se. Jaj skriver lige tel Politikens sjurnalist.

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2012/07/23/102243.htm

Japan: Troede på myten om a-kraftsikkerhed

Fucking medjer bliver ved mæd at blæse dænne nyhed ud a proporsjoner. Læs sæl opsummerengen a rapporten (postet ovenover). De handler egentlig mest om nogle dårlige byrokratiske omstændigheder. Ov nu må vi jo ekke glæmme, at dær jo faktisk talt ekke skete særlig majet.

http://ing.dk/artikel/130810-rapport-folkene-bag-fukushima-katastrofen-troede-paa-en-myte

Se osse min kommentar i kommentarsporet: “Jeg har læst uddraget (rapporten er ikke blevet udgivet, kun executive summary). Avisoverskrifterne er mere eller mindre sensationsoverskrifter. Det meste af rapporten handler om, hvordan dårlig bureaukrati var med til at forværre problemet. Der er ikke særlig meget om japansk kultur i uddraget. Det er ret tvivlsomt når aviserne skriver hvad de gør. Jeg tror slet ikke, at de har læst uddraget. Det tager jo ikke så lang tid, og kræver ikke nogen særlig baggrundsviden om a-kraft eller anden matematisk eller fysisk baggrundsviden.

 

Det er noget vrøvl når aviserne skriver, at japanerne troede på en myte om sikker atomkraft. Vi har her tale om et gammelt a-kraftanlæg fra sidst i 60’erne, som ikke blev ordentligt udviklet med tiden pga. noget dårlig bureaukrati og nogle tvivlsomme venskaber på tværs af kontrolmyndigheder.”

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/07/24/011358.htm

Tamilerne er en mønsterminoritet

Naturligvis i kontrast mæd di fleste andre. I øvrigt er dette spændende. Jaj kunne ekke fende et populasjons IQ for dæm (Lynn har ekke tal fra Sri Lanka). Måske er di smarte. Måske har di en kultur som legger vægt på at arbajde hårdt (i.e., forøge Conscientiousness).

http://www.b.dk/nationalt/jobpanik-faar-ledige-akademikere-til-at-soege-nedad

Ufavlærte skal have jælp? Vad nu ves di ekke er smarte nok tel at kunne tage en uddannelse…? Vi går et samfånd i møde vor flere ov flere personer bliver useless på arbajdsmarkedet. Man har ekke længere så majet brug for hård fysisk arbajdskraft. Siden at dær er en del som ekke kan andet, så blir de ‘spændende’, at se vad politikerne vel gøre ved de.

http://www.b.dk/kommentarer/naar-politikere-tolererer-kvaksalveri

“I lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed fremgår det i § 73 og § 74, at kun personer med en lægeautorisation må foretage operative indgreb, og at personer uden sundhedsautorisa­tion ikke må udsætte nogens helbred for en påviselig fare ved deres behandling. Jeg har svært ved ikke at definere omskæring som et operativt indgreb, hvor der er fare for komplikationer og svær blødning. På sigt er det påvist, at omskæring kan besværliggøre mandens sexliv. Masturba­tion bliver fx i sagens natur besværliggjort. Men det er måske lige præcis, hvad de »sorte« rabbinere og imamer vil opnå? En skjult dagsorden mod »overdreven onani«! Det mente mange i Danmark for 50 år siden var skadeligt og kunne medføre psykiske skader hos drengen.

Dette hade jaj ekke tænkt på, mæn de lyder regtigt. Er de måske dærfor, at man altid hører om glidecreme på 4chan i fap-trådene? En stor del a amerikanere er omskåret.

 

Artiklen er iøvrigt skrevet a en sykiator, en gruppe jaj har renge respækt for. Mæn ham hær klarede de godt. Thumbs up!

http://www.b.dk/kommentarer/tak-til-enhedslisten

Heh. ASH er ledt sjov. De er svært at være uenig.

http://www.180grader.dk/Politik/er-det-klogt-at-bruge-tid-og-krudt-p-180-grader#c405445