Oversigt over mulige copyrightsystémer


Der er mange mulige copyrightsystémer. Her er en oversigt.

  1. Copyright dækker kopiering til privat brug og kommercielt brug#.
    Indstillinger: 1) længden af copyright.
  2. Copyright dækker kopiering til kommercielt brug.
    Indstillinger: 1) længden af copyright.
  3. Ingen copyright.


Dette er de tre typer af systémer. Hvilken et er bedst? Og hvilken indstilling er bedst til den bedste mulighed? Det er sådan set muligt at nogle af dem er lige gode. Lige nu har vi et type 1 systém med indstillingen længde=70 år efter skaberens død. Dette systém er uden tvivl ikke en optimal løsning.

Piratpartierne foreslår normalt (fx i The Case for Copyright Reform) en type 2 løsning, med indstillingen længde=20 år fra udgivelse. Dette er langt bedre end den nuværende type 1 løsning. Men er det den bedste?

Men det er også muligt at slet ikke have copyright.

Hvad er bedst, ingen copyright eller kun copyright til kommercielt brug? Det er ikke så nemt at sige umiddelbart. Hvad der med garanti ikke er bedst, er en type 1 løsning.

Jeg anbefaler at man læser bogen Against Intellectual Monopoly for en interessant diskussion af og begrundelse for at vælge en type 3 løsning.