http://politiken.dk/indland/ECE1730427/unge-smadrer-bagrude-i-politibil-i-vollsmose/

Måske fik di ekke nok sykolojælp? Se iøvrit osse Rokokoposten’s fremravende parodi.

http://politiken.dk/politik/ECE1729448/s-politiker-skoser-regeringen-for-omskaeringstiltag-tag-jer-sammen/

Sådan betegner S-medlem af Borgerrepræsentationen Lars Aslan Rasmussen statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) melding om, at regeringen vil iværksætte en undersøgelse, der skal afdække, om omskæringer i Danmark foregår efter Sundhedsstyrelsens regler.

»De må tage sig sammen i Folketinget og turde tage stilling til, hvorvidt det er i orden, at børn ikke har mulighed for at bestemme over deres egen krop. Denne syltekrukke ender jo med, at man ikke kommer med noget forbud på området«, siger Lars Aslan Rasmussen.

Argumentet om, at omskæring kan være en del af en religiøs praksis, der har fungeret i flere tusind år, preller aldeles af på Lars Aslan Rasmussen:

»For min skyld må folk gøre med deres krop, hvad de vil, når de er fyldt 18. Men vi må som samfund tage stilling til, hvad der kommer først: børns rettigheder eller religiøse rettigheder«, siger han og fortsætter:

»Det er et overgreb at fjerne noget, som aldrig kan komme tilbage igen. Man sætter et livsvarigt kropsmærke på et barn, som viser et religiøst tilhørsforhold, som barnet aldrig selv fik muligheden for at vælge. Ud over at det er et fysisk overgreb på børn, så er det også et overgreb på barnets religionsfrihed«, mener han.

Man må jo bare håbe at Lars hær er konsistænt i sine holdnenger ov dærfor osse støtter legalisereng a stofferne tel folk over 18.

http://politiken.dk/indland/ECE1730298/vollsmose-projekt-faar-dumpekarakterer/

No surprise there

DF til regeringen: Vi kan hjælpe jer med Vollsmose

DF er iøvrit ekke glade for Voldsmose problemerne. Deres løsneng er typisk for K, di vel bare straffe hårdere i bædste amerikanske stil tel at løse sosjale problemer mæd negere.

– Vi vil sige til de andre partier, at problemet ikke bare bliver løst ved bare at sende flere penge. Vi er nødt til at sætte langt hårdere ind. Vi foreslår en fuldstændig nultolerance i Vollsmose, hvor politiet får ordre på at slå ned på selv den mindste lovovertrædelse. Man skal tage hårdere fat i Vollsmose og i andre ghettoområder, siger Martin Henriksen.

Vordan er de nu mæd nål tolerangse? Nå jo, nål entælligæns.

Klar tel sosjalkonstruktivistisk idioti?

http://www.180grader.dk/Politik/regeringens-lsning-p-ghettoproblemer-fjerne-ordet-ghetto

http://www.mbbl.dk/ministeren/debatindlaeg-og-taler/slut-med-begrebet-ghetto-i-danmark

Kort fortalt: Vordan løser vi gættoproblémet (ghetto) i Danmark? Næmt nok! Vi kalder de bare nået andet. De er ek nået jaj fender på.

Ord skaber virkelighed. At kalde et område for ghetto er at træde på dem, der ligger ned. Området bliver endnu mere udsat for at komme ind i en dårlig spiral med øget antal ledige og kriminelle beboere.

De mender maj om at jaj fornylit så nået linende på TED.

De mender iøvrit osse om Newspeak (Orwell), Jaj sitérer Wikipedia:

Newspeak is a fictional language in George Orwell‘s novel Nineteen Eighty-Four. In the novel, it refers to the deliberately impoverished language promoted by the state. Orwell explained the basic principles of the language in an essay included as an appendix to the novel.[1] Newspeak is closely based on English but has a greatly reduced and simplified vocabulary and grammar. The totalitarian aim of the Party is to prevent any alternative thinking — “thoughtcrime“, or “crimethink” in the newest edition of Newspeak — by destroying any vocabulary that expresses such concepts as freedom, free enquiry, individualism, resistance to the authority of the state and so on. One character, Syme, says admiringly of the diminishing scope of the new language: “It’s a beautiful thing, the destruction of words.”

Altså, ves vi fjerner ordet gætto, så kan man ekke længere snakke om gættoproblémet.

Volden i Vollsmose punkterer tre myter om integration

De er jo svært at være ueni.

http://denkorteavis.dk/2012/forlader-finland-eller-graekenland-euroen-forst/

Et nordisk prosjækt kunne være spændende. DK+NO+SE+FI. Kalmarunijonen 2.0.

http://denkorteavis.dk/2012/vindenergi-er-ikke-losningen/

Vendenergi er ekke.. tja.. win. De er for dyrt endnu. Måske æfter at vi får ordentlie robotter tel at bygge dæm avtomatisk?

Flere danske medjer har skrevet om et studje som viste at hash har en sammenhæng mæd fald i IQ. Dette er typisk medjehysteri.

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-54375085:hashrygere-er-dummere-end-andre.html?fbs

Se fx overskreften “IQ i frit fald”.

Vad viser studjet egentli? Tja. For de første var de jo ret svært at få fat på studjet, mæn jaj fandt ændeli en avis som faktisk lenkede tel studjet. Udover de, så er studjet naturlivis ba en betalengsvæg. -.- Forskerne skriver

Results

Do Study Members with More Persistent Cannabis Use Show Greater

IQ Decline? Table 1 (far right column) shows effect sizes for within-

person IQ change from childhood to adulthood as a function of

persistent cannabis dependence. In this analysis, each study

member served as his or her own control; given that the groups

were not equivalent on childhood IQ, we accounted for premorbid

IQdifferences by looking at IQchange fromchildhood to age 38 y.

Study members with more persistent cannabis dependence

showed greater IQ decline. For example, study members who

never used cannabis experienced a slight increase in IQ, whereas

those who diagnosed with cannabis dependence at one, two, or

three or more study waves experienced IQ declines of −0.11,

−0.17, and−0.38 SDunits, respectively.An IQdecline of−0.38 SD

units corresponds to a loss of ∼6 IQ points, from 99.68 to 93.93.

Results of analyses for persistent cannabis dependence and per-

sistent regular cannabis use were similar (Table 1).

Ekke liefrem “frit fald”, kun 6 poeng i værste telfælde.

http://politiken.dk/udland/ECE1736784/101-aarig-bilist-koerer-ni-skoleboern-ned/

Overskreften giver en idé om at alderen er relevant. Vorfor ællers nævne de? Mæn…

Føreren af bilen slap uden større skader og udtalte sig umiddelbart efter ulykken til en fremmødt tv-station.

Mistede kontrollen over bilen
»Jeg mistede kontrollen over bilen, bremserne svigtede, tror jeg. Jeg bakkede ud af parkeringspladsen og var på vej hjem, men mistede kontrollen«, sagde manden til tv-stationen ABC7.

»Jeg er ked af det, og jeg har sympati for dem. Sådan noget ville jeg aldrig gøre«, lød det videre fra den 101-årige bilist.

Så data tyder på, at de var bremserne de var galt mæd, mæn sjurnalisten hænviser tel billistens alder (ov køn).

http://politiken.dk/uddannelse/ECE1736670/minister-garanterer-mere-fokus-paa-timetal-paa-universiteterne/

Uddannelsesminister Morten Østergaard er enig i den skarpe kritik af landets universiteter, som Rigsrevisionen er kommet med.

Rigsrevisionen har kulegravet den undervisning, som universiteterne byder landets studerende, og dommen er hård:

På flere videregående uddannelser undervises der så lidt – helt ned til 3-5 timer om ugen – at Rigsrevisionen sætter spørgsmålstegn ved, om de studerende overhovedet kan siges reelt at tage en uddannelse.

Lyder som en spændende åndersøelse. Jaj fandt dæn på Google, her. Jaj vel måske kommentere dæn i et andet endlæg.

Byråd forstår ikke det de stemmer om

Deres beslutninger har indflydelse på mangt, mange og meget i de danske kommuner. Men mange byrådsmedlemmer ved slet ikke, hvad de vender tommelfingeren op og ned til, skriver Frederiksborg Amtsavis torsdag.

Hver 4. forstår intet

En undersøgelse foretaget Nyhedsmagasinet Danske Kommuner viser, at op imod hver fjerde danske byrådspolitiker på landsplan har stemt ved en given lejlighed uden at forstå sagsfremstillingen.

Og det er især forslag til for eksempel Teknisk Udvalg eller Ejendoms- og Miljøudvalget, der kan volde problemer, når byrådsmedlemmer skal stemme.

Problemet er, at sagerne tilsyneladende er så komplicerede og kringlede, at byrådsmedlemmerne simpelthen har svært ved at forstå dem, skriver avisen.

Samlejer med steddatter kan give fire år

Lyder umiddelbart som en a di overdrevne søvdopædofilisaer. De fremgår ekke a artiklen om pien var samtyggende. De er jo hæller ekke ensæst da de er en stæddatter.

Dæn anvændte § er osse tel grin:

Det hævder statsadvokaten i et anklageskrift, som angiver, at manden udnyttede sin fysiske og psykiske overlegenhed til at misbruge steddatteren.

Dette hænviser tel Straffelovens §222:

§ 222. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år.

Stk. 2. Har barnet været under 12 år, eller har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og stk. 2, 1. led, skal det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed.

En slags magisk grænse må eksistere mællem alder 14 ov 15. Ov vad nu ves dæn ene person i et forhold er væsentlit smartere end dæn anden? Entælligæns varierer jo en del.

Antaelivis har di osse tænkt saj at brue §223:

§ 223. Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Betragt osse fra artiklen:

Desuden skal den 36-årige have sendt pigen mindst 200 sms-beskeder, hvori han beskriver og opfordrer til seksuelle handlinger.

Velket åndlader at nævne om pien var telfreds mæd dette ov evt. delto i samtalerne. Måske ekke, for man kan læse:

Nogle af beskederne blev sendt i eget navn – men i en række tilfælde underskrev han sig enten med navnet på en 14-årig dreng eller med navnet på drengens moster.

http://www.b.dk/nationalt/regeringens-sprogpolitik-faar-hug

Hun er fortaler for – sådan som strategien også lægger op til – at engelsk bliver obligatorisk allerede fra 1. klasse, og at eleverne tidligt får endnu et obligatorisk fremmedsprog.

Vorfor ekke 0. klasse? Man må jo håbe på, at di væljer Esperanto som fremmedspråv, da dette jo gør de næmmere at lære flere andre fremmedspråv.

http://www.b.dk/kommentarer/ikke-koensneutralitet-men-koensmangfoldighed

En feminist (?) som telsyneladende ekke forstår kritikken.

Ifølge Selsing arbejder feminister ud fra et normativt ideal om kønsneutralitet, hvor målet er eliminering af kønsforskelle og dannelse af en gennemfeminiseret arketype. Skræmmende vision. Jeg vil dog vove den påstand, at de fleste feminister snarere ønsker kønsmangfoldighed.

Eh. De som Selsing tænker på er formentli di skøre idéer som flurerer i Sverige for tiden.

Desværre er det ikke alle, der er så heldige at flugte med det, Selsing mener, er vores biologi. Det kan f.eks. være benhårde karrierekvinder. Er de en del af noget ikke-biologisk? Er de et problem for samfundet? Det må være konsekvensen af Selsings argumentation.

Øh. Dær er tale om gænnemsnit.

http://www.180grader.dk/Politik/98-procent-af-indvandringen-er-ufaglaert-arbejdskraft

http://denkorteavis.dk/2012/98-procent-af-indvandringen-er-ufaglaert-arbejdskraft/

Hvad ville de fleste vel svare, hvis de blev fortalt, at 98 procent af nettoindvandringen til Danmark består af ufaglært arbejdskraft?

 

De fleste ville tro, at det var løgn, hvad det ulykkeligvis ikke er.

 

Tallet stammer ganske vist tilbage fra 2007, men der er intet, der i mellemtiden antyder, at udviklingen skulle være vendt på hovedet eller bare noget, der ligner.

 

Det rystende tal stammer fra noget af det mest troværdige, vi kan opdrive herhjemme, nemlig Rockwool Fondens Forskningsenhed. I et nyhedsbrev fra november 2011 med titlen ”Danmarks kvalifikationsbalance” slås det fast, at der indvandrede i alt 322.000 årsværk, og af disse bestod 316.000 årsværk af ufaglært arbejdskraft.

Ja, de blir en ‘spændende’ fremtid mæd ældrebyrden + endvandrebyrden.

http://www.damefrokosten.com/farlig-symbolpolitik/

Udmærket.

http://denkorteavis.dk/2012/danmark-haenger-pa-kriminelle-asylansogere/

http://www.damefrokosten.com/i-seng-med-ekstremismen/

+1 for at være leftist ov ekke skør mht. købesæks.