Nyheder+kommentarer 15-10-2012


Se liste og kort: Her er de nye ghettoer

Altså, de er hær man ekke skal bo. Når danskere læser dette, så er de præsis vad di har tænkt saj at gøre.

http://www.legaliser.nu/hjernedopingen_kommer

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-58053630:jeg-t%C3%B8r-ikke-at-tage-chancen-med-mine-b%C3%B8rn.html?rss

Forældrene på en folkeskole i Vejle slår nu alarm, fordi antallet af to-sprogede elever vokser. Det får mange til at vælge skolen, som er placeret mellem et parcelhuskvarter og et alment boligbyggeri, fra. Og det på trods af, at skolens elever klarer sig fagligt godt.

 

Gruppen af forældre på Nørremarkskolen i Vejle er blevet bekymrede over, at over halvdelen af eleverne på skolen er to-sprogede. I den nye 0. årgang gælder det for 71 procent af eleverne. Det vil sige at fire ud af fem forældre fra parcelhuskvarteret har valgt at deres børn skal gå på en anden skole.

 

forudsielit.

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-58044132:ikea-undskylder-censur-af-kvinder.html?rss

Ikeas katalog for 2013 viser glade og købelystne familier med både kvinder og mænd.

 

Men ikke i muslimske Saudi-Arabien, hvor kvinder ikke er ligeværdige med mænd. Her er kataloget renset for kvinder. Kvinderne er sporløst forsvundet.

 

Det beklager Ikea nu.

 

I en mail fra Ikea til MetroXpress.dk lyder det:

 

“Som producent af kataloget beklager vi denne situation. Vi burde have indset, at det at udelukke kvinder fra den saudiarabiske version af kataloget er i konflikt med Ikea koncernens værdier.”

 

Derp

http://www.b.dk/nationalt/borgmestre-kraever-opgoer-med-ghetto-begreb

Overborgmester Frank Jensen (S) fra København og borgmester Jakob Bundsgaard (S) fra Aarhus mener begge, at tiden er inde til et opgør med ghettoerne.

– Jeg så helst, at man slet ikke brugte ghetto-betegnelsen. Det er et levn fra VKO-tiden. Man stempler nogle byområder, som man ellers gerne vil have ressourcestærke beboere til at flytte til, siger Frank Jensen i en pressemeddelelse.

[23:26:03] Emil – Deleet: altså

[23:26:19] Emil – Deleet: han vel gerne telbaeholde relevant enformasjon fra danskere, således at di laver dårlie val når di skal fløtte.

[23:26:20] Emil – Deleet: ?!

 

Et boligområde havner på ghetto-listen, hvis det har en særlig høj andel af nydanskere med ikke-vestlig baggrund, arbejdsløse og kriminelle beboere. Ifølge Carsten Hansen bør kriterierne for ghetto-listen ændres, »så de i højere grad kan sætte retning for den samlede indsats«, og den holdning støtter Jakob Bundsgaard.

 

http://iichan.hk/vn/src/1329307262600.jpg

 

– I dag er andelen af indvandrere og efterkommere et af kriterierne, og det siger jo ikke i sig selv noget om den sociale udvikling. Derfor er der brug for at supplere med mere dynamiske kriterier, som i højere grad afspejler den aktuelle udvikling i de pågældende boligområder, udtaler han.

Frank Jensen er enig.

– Det etniske kriterium er ikke konstruktivt. Kommunen kan jo ikke ændre på folks etnicitet. Det kan den enkelte borger heller ikke selv. Det siger ikke noget om et boligområde, om der for eksempel bor vietnamesiske bådflygtninge. Det afhænger jo af, om de er i arbejde og er velfungerende, siger han.

 

Di to andre kriterier viser om dette er telfældet æller aj. En gætto er sådan set bare en tvivlsom bydel som befolkes a endvandre. For min skyld kunne man godt have et term for en tvivlsom bydel som befolkes a væm som hælst. De ville være spændende at se vor mange tvivlsomme bydele som fendes, som befolkes a >90% ætnisk danskere.

 

http://www.information.dk/312499

Hvorfor er det helt ok med bedøvelse hos tandlægen, men ikke ved en fødsel? Svaret ligger i en kombination af lighedskultur – alle skal have ondt på samme måde – og en stærk branche, der styrer festen: jordemødrene

Den største forskel på Danmark og de andre lande er ubetinget holdningen til smertelindring under fødslen. Kort sagt er det mest velset i Danmark, at man indskriver sig til en såkaldt ’naturlig fødsel’ akkompagneret af så få smertestillende indgreb eller så lidt medicin som muligt. Tilsvarende er det jordemoderen, der er i førersædet. På nær et par lægebesøg er det sådan, at jordemoderen og senere sundhedsplejersken styrer – naturligvis sammen med den gravide kvinde selv, eftersom man helst ser stærke og selvstændige kvinder blive mødre, sådan på vikingemåden.

Det undrede jeg mig over i sin tid i Paris, hvor 95 pct. af samtlige fødsler på det hospital, jeg var tilknyttet, foregik med rygmarvsbedøvelse – epiduralblokade. »Det er middelklassen, som føder her, og den bryder sig ikke om at lide,« lød det kontante svar fra lægen. Oh, hvor anderledes i Danmark, hvor man skal ned på sine grædende knæ (eller være medlem af Kongehuset) for at få tildelt en sådan bedøvelse. Heller ikke i Storbritannien er det bare noget man kan regne med. Her har man udtrykket too posh to push – altså, at man åbenbart er for fin til at gøre arbejdet selv. Ikke en eneste af mine nære danske veninder har bedt om, eller fået, epiduralblokade, om end et par stykker er endt med kejsersnit, men det er jo en anden sag. På samme facon efter fødslen, hvor man skal forhandle med personalet i det danske om en Panodil, mens man i Frankrig fyldes med alt fra vitaminpiller og smertestillende til betændelseshæmmende medicin. Hvad er forklaringen?

 

Dåm praksis?

http://www.bt.dk/udland/laerer-stak-af-med-15-aarig-nu-vil-hans-kone-skilles

disse historier er altid entrasante IMO

http://www.180grader.dk/Politik/mchangama-totalkontroller-endnu-en-styrkelse-af-den-generelle-personlige-frihed

http://mchangama.blogs.berlingske.dk/2012/10/01/totalkontroller-endnu-en-styrkelse-af-den-generelle-personlige-frihed/

En vegti artikel mht. frihed ov Danmarks forkérte skridt væk fra dette.

http://www.180grader.dk/Politik/kernekraft-hvad-ellers

Ja, vad ællers? Atomkraft ftw.

http://denkorteavis.dk/2012/25559/

Endvandre er dyre for samfåndet, i vert fald ves man ser på flertallet a dæm. Se osse: http://dispatch-international.com/content/western-countries-get-dumber-day

http://www.b.dk/politiko/la-vil-lukke-lukkeloven-helt

Den nye lukkelov, der træder i kraft mandag, lemper butikkernes åbningstider så meget, at man ligeså godt kan afskaffe den helt, mener Liberal Alliance.

Jaj tror at hun mente de modsatte. At læmpe er at begrænse nået. Altså, at begrænse butikkernes åbnengstider. Hun mente nok “så ledt” i stædet for “så majet”.

 

– I praksis er der ikke nogen lukkelov at afskaffe – det er en helligdagslovgivning, og den bør stadig gælde. Det er fint med en lovgivning, der beskytter de ansatte i butikkerne, så vi kan sørge for, at der er nogle faste dage om året, hvor de kan holde fri og være sammen med deres familier. Det tror jeg, vi alle sammen er interesserede i, siger han.

 

De virker ekke nødvændit mæd en lovgivneng tel at beskøtte arbajderne. Kan di ekke bare forhandle saj tel de? Dær er jo utvivlsomt noen som gerne vel handle ov arbajde på hællidaene. Vorfor fjerne deres frihed tel at gøre dette?

http://www.180grader.dk/Rejser/egen-k-for-maend-sexistisk-opdeling-varede-kun-en-uge

Den danske model er topambitiøs

Vi skal have flere kvinder toppen af danske virksomheder. I dag går vi glip af talent, potentiale og ressourcer ved at udelukke kvinder fra erhvervslivets top. Derfor har regeringen spillet ud med en ny model for flere kvinder i ledelse og bestyrelser, og inden længe bliver modellen omsat til lovgivning.

 

Manu Sareen blir ved mæd sit sludder. Samme skrammel igæn ov igæn. Hældivis så holder di saj fra kvoter, så deres handlenger får nok ekke så stor en effækt. Dette er jo kun godt!

Udenrigsministeriets forstokkede kønspolitik

Jeg lagde først mærke til det, da jeg var i praktik på en ambassade i Asien sidste år. På væggen udenfor mit kontor hang portrætter af alle de tidligere ambassadører. Et fint herreselskab og tydeligvis en loge, hvor ingen kvinde havde sat sin fod. Her til morgen besøgte jeg samtlige danske repræsentationers hjemmesider for at se, om det mon bare var tilfældigt – om der mon tegner sig et andet billede i år 2012.  Ud af 73 ambassadører var 59 mænd og 14 kvinder, i procent cirka 81% mænd overfor 19% kvinder. Det er bare ikke godt nok.

 

Jaj tænker, at hun læser nået humaniora. Så jaj googlede ledt omkreng. De ser ud tel at være hende hær. http://dk.linkedin.com/in/annerosas Læser PR og kommunikasjon på KU.

Nu laver Fakta grænsebutikker

Åbenlys konsekvæns a alle di avgifter. De blir kun værre i fremtiden endtel, at man sætter priserne ned.

http://www.180grader.dk/Leder/danmark-lavt-uddannelsesniveau-lav-opbakning-til-hrdt-arbejde

wtf

http://www.b.dk/globalt/her-bor-verdens-bedst-uddannede

mere om samme

Forsker: Nydanske sofavælgere et “kæmpe problem”

Jaj ville da mere sie, at de er hældit at di ekke stæmmer. Di ved jo tydelivis ekke så majet om Danmark, ov desuden ville di formentlit stæmme på partier som kører landet i sænk – dvs. alt andet end DF ov LA, mæn nok typisk nået rødt. Disse partier er jo positivt endstellet overfor endvandrengen.

 

“Da jeg var barn, tog min far mig med op og stemme, når der var valg – og det var der mange gange i halvfjerdserne. Vi fulgte med i valgene, og vi sad hele natten og så, når resultaterne kom ind. Og på den måde lærer man jo en politisk kultur. Og jeg opfordrer alle forældre – nydanske og gammeldanske – til at fortælle deres børn om demokratiet, så vi kan fortsætte med at have en høj stemmeprocent, siger statsministeren.

 

De lyder mere som om, at statsministeren er mere entraseret i at have en høj stæmmeprosænt. Mulivis fordi, at så ser de godt ud i di raporter som vurdérer vor godt demokratiet virker i et givet land.

Carsten Hansens nye ghettobommert

Ledt mere om sosjalkonstruktivistens nye ‘spændende’ idéer. Ves læseren ekke husker ham, så er de ham som tænker, at “ord skaber virkeligheden”, så ves man bare stopper mæd at kalde bydele for “ghettoer”, så forsvender problémerne nok. Jaj ville lie hæld ov løkke, mæn dær er tale om en minister som faktisk har endflydelse, ov ekke en æller anden random humanist hippie.

http://denkorteavis.dk/2012/det-er-andssvagt-at-man-skal-skrive-andsvagt/

Han er iøvrit en spændende person. Se mit endlæg på Lyddansk.dk: http://lyddansk.dk/node/21

Helle kan ikke 7. klasses stof

Statsministeren kan ekke pytagoras?!

wtf man

Hackere erklærer krig mod svenske myndigheder

Har man løst tel at deltae, så kik på Twitter:

https://twitter.com/i/#!/search/?q=%23OpPRQ&src=hash

https://twitter.com/i/#!/search/?q=%23OpPirateBay&src=hash

Partier uden for ny aftale: Regeringen lukker ministerier for offentligheden

Når justitsminister Morten Bødskov (S) i eftermiddag præsenterer en ny aftale om offentlighedsloven, så bliver det uden Enhedslisten og Liberal Alliance.

– Vi frygter rigtig meget, at de sædvanlige regeringsbærende partier er ved at lukke ministerierne for offentligheden, så det bliver sværere at få indsigt i, hvad der foregår, siger Simon Emil Ammitzbøll, retsordfører for Liberal Alliance.

Den nye aftale indeholder ifølge DR Nyheders oplysninger en meget udskældt paragraf om
ministerbetjening, som blev beskyldt for at medføre mere lukkethed, fordi der fremover vil være en del dokumenter, som kan undtages aktindsigt.

http://punditokraterne.dk/2012/10/02/statens-alt-for-uambitiose-totalkontrol/

Ingen sammenhæng mellem specielle løbesko og skader

Anonymous truer med angreb på Vatikanet

DF vil blokere for afskaffelse af værnepligt

Fange smugler sig selv ud af fængsel i burka

http://www.b.dk/kommentarer/totalstaten

http://www.180grader.dk/Erhverv-og-finans/laeger-amp-eksperter-kraever-e-cigaret-forbud-fik-million-gaver-af-pfizer-amp-glaxo

anede ekke at kræftels bekæmpelse var så biasede. mæn dæn ser ud tel at være go nok.

http://www.180grader.dk/Politik/swedish-lunch-lady-slammed-for-food-that-is-too-good

wtf

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2012/10/05/myten-synes-begravet/

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2011/12/11/om-gl%C3%A6den-ved-at-bruge-harde-data/

 

De kunne være at man skulle læse hans båv allievæl. Båven er diskutéret hær: http://punditokraterne.dk/2012/07/15/indvandringes-pris-eller-socialstatens-fallit/

Metro-razzia gav bøder på 258.000 kr.

Knivoverfaldt havde stukket sig selv

Nyt projekt: Kvinder får målt skamlæberne

Mere langtidsmake-up. Måske er de en effækt a pornoen vor kvender mæd majet små skamlæber (notér navnet) foretrækkes?

Teenager får ætset maven af drink … der også er kommet til Danmark

http://politiken.dk/indland/ECE1777384/groenlandsk-hotelejer-vil-drive-bordel-for-2000-kinesiske-arbejdere/

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-58382929:19%C3%A5rig-f%C3%A6ngslet-for-jokes-om-april-jones.html?rss

Uegnede unge tvinges i uddannelse

Tag en uddannelse, eller du mister din kontanthjælp. Det ultimatum stiller kommunerne til unge kontanthjælpsmodtagere dagligt.

Alene sidste år fik omkring 17.000 unge mellem 18 og 24 år det såkaldte uddannelsespålæg, der skal tvinge dem til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse.

Og kommunerne forventer, at endnu flere vil modtage et uddannelsespålæg i 2012.

Men en stor del af de unge er hverken parate eller motiverede til at tage en uddannelse, og derfor falder en stor del af dem fra igen.

Således anslår fire ud af fem uddannelseschefer på erhvervsskolerne, at de modtager unge, som ikke kan eller vil gennemføre en uddannelse. Det viser en undersøgelse, som DR Analyse har foretaget.

Og det vækker bekymring hos formanden for Danske Erhvervsskoler, Lars Kunov:

– Når eleverne møder op på erhvervsskolen, så skal de være uddannelsesparate. De skal både være fagligt og personligt parate til at indgå i en erhvervsuddannelse, siger han til DR Nyheder.

 

De skal nok ‘virke’.

Venstre-ordfører stiller 696 spørgsmål om museer

Er dær noen som husker problémet mæd at stelle så mange spørsmål?

Jaj er pænt sekker på at have læst, at de koster et par tusind at stelle et spørsmål ov få et svar i folketenget. Mæn æfter at have brågt 10 minutter på Google kunne jaj ekke fende artikler som omhandler dette.

Disse er dov ledt relevante:

http://www.b.dk/politiko/politikere-kraever-ellen-tranes-museumsspoergsmaal-trukket-tilbage

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/10/09/153147.htm

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-58385517:vrede-p%C3%A5-facebook-din-dumhed-kender-ingen-gr%C3%A6nser.html?rss

 

Dæn sidste viser da vordan demokratiet virker en smule.

Stifter af sekt får bøde for kvaksalveri

Jaj er vest altid glad når kvaksalvere blir dømt!

 

Psykisk syge blev behandlet med flere dages bøn og faste, og det har nu kostet manden bag den omstridte kristne sket Evangelist en bøde på 40.000 kroner for kvaksalveri.

Østre Landsret har fastslået, at den 46-årige Niels-Christian Hedegaard har brudt loven om sundhedsfaglig virksomhed, populært sagt ved at udøve kvaksalveri. Dermed stadfæster landsretten dommen fra Retten i Hillerød.

Stifteren af Evangelist ankede dommen i byretten for frifindelse, mens anklagemyndigheden også ankede, fordi den mente, at bøden skulle være 100.000 kroner i stedet

De psykisk syge personer, der kom i behandling på Evangelists bosteder, skulle droppe den antipsykotiske medicin, som deres læger havde ordineret dem, og i stedet skulle de så kureres med tre døgns bøn og faste.

En kvinde i behandling fortalte under retssagen, hvordan hun oplevede behandlingen som psykisk terror, hvor hun skulle smile på kommando og bede konstant.

Tidligere under retssagen har Niels-Christian Hedegaard forklaret, at han fik idéen til behandlingen af sindslidende igennem sit forhold til Gud, der ifølge Niels-Christian Hedegaard selv taler til ham hver dag.

Politiet gik ind i sagen mod Evangelist i 2009, da tv-programmet Operation X havde vist, hvordan bevægelsen tog medicinen fra de psykisk syge og i stedet forsøgte at kurere dem ved at uddrive deres dæmoner.

Evangelist blev oprettet i 2000 og er en del af pinsebevægelsen. Den har især fodfæste i den nordsjællandske by Gørløse.

 

Dæn er go nok. De er ren middelalder. Uddrive dæmoner???

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-58407756:casper-er-17-%C3%A5r-og-hjeml%C3%B8s.html?rss

Måske moren skulle have prøvet en abort istædet?

Alt for svært at tvangsadoptere børn

 

[07:18:01] Emil – Deleet: tvangsadoptioner?

[07:18:02] Emil – Deleet: !

[07:18:07] Emil – Deleet: tvangsfjernelser?

[07:18:24] Emil – Deleet: tvangsadopsjoner er like.. hær er et barn, du skal beholde de!

http://www.b.dk/viden/kvinder-nej-tak-til-behaarede-mandebryster

Mærkelit

Er det noget, vi skal kunne til eksamen?

http://politiken.dk/kultur/ECE1782138/koenslaebernes-stoerrelser-kortlaegges-i-nyt-projekt/

Godt nok dæn mærkeliste artikel jaj længe har set.

http://ing.dk/artikel/133130-opfordring-til-forskere-samarbejd-med-dine-fjender

http://www.180grader.dk/Krimi/damefrokosten-nr-politiet-lytter-til-sexarbejdere

endnu en overvåvnengslov som misbrues

ov som er baséret på forkért gråndla osse.

 

Min kommentar på 180grader.dk:

Politikere har det med ikke at afskaffe love når de har indført dem. Dette fører til, at vi får flere og flere love. Mange af dem er dyre at håndhæve, virker ikke efter hensigten, og var baseret på forkert grundlag til at starte med. Dette er jo et fint eksempel på sådanne love. Engang i mellem lykkes det at få fjernet en dårlig lov. Jeg kan komme i tanker om knivloven og loven om de farlige hunde.

 

http://www.180grader.dk/Sladder/180grader-dk-loonie-site#c446544

Se osse min kommentar:

Der er mange sjove typer på 180grader. Det er sådan set fint nok. Så hører man lidt af hvert, og hører måske om ting man ikke normalt ville have hørt om. Skøre personer (som dem i Faderhuset) kan jo sagtens have ret mht. EU. Eller scientologer kan jo godt have ret i nogle af deres påstande om psykiatrien.

 

Nogle gange kan det dog blive lidt ensformigt fra nogle bidragere. Jeg tænker på ham som bliver ved med at poste nyheder om indvandre som har lavet et eller andet skidt med overskriften “endnu et enkeltstående tilfælde”. Jeg er godt klar over, at indvandre er mere kriminelle, jeg behøver ikke høre om hver eneste sag som lige kan findes på Google.

Dette mender maj iøvrit om Paul Graham’s http://www.paulgraham.com/say.html ov http://soundproofsuite1850.blogspot.dk/2007/12/book-review-which-way-western-man.html

http://www.180grader.dk/Politik/lidt-om-valgsvindel

spændende

http://www.business.dk/ledelse/koenskamp-raser-hos-lego

Legos topchef – som af regeringen og DI blev udpeget som “ambassadør for flere kvinder i ledelse” – får kritik af egne ansatte efter at have udpeget 22 mænd og nul kvinder til koncernledelsen. »Der var meget få kvinder at vælge imellem,« lyder hans forklaring.

Engen overraskelse.