(Også postet på 180grader)

Unge med ikke-vestlig baggrund fuldfører i højere grad end etniske danskere de gymnasiale uddannelser, de er begyndt på, viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden.

Bortset lige fra at undersøgelsen faltisk ikke viser det. Læser man efter (s. 166) så ser man resultatet kommer fra en meget stor multiple regressionsmodel, hvor man har justeret for 18 andre variabler (!). Det er velkendt at når man bruger så mange så bliver resultaterne svære at forklare og rimelig ustabile.

 

Hvis man vil have de ikke-justerede tal, dem som altså viser hvordan virkeligheden ser ud, så kan man læse kapitlet om uddannelser i Danmarks Statistiks rapport om indvandrere.

Danskerne i bund mht. frafaldsprocent. Underligt nok er vestlige indvandrere mere tilbøjelige til at falde fra. Måske det er fordi at tallene inkluderer personer på udveksling som jo rejser hjem efter 1 års studier? DST skriver:

Vestlige indvandrere har de klart højeste frafald blandt både mænd og
kvinder  med  24  og  28  pct.  De  meget  høje  frafald  på  stx  for  vestlige
indvandrere kan hænge sammen med, at mange vestlige indvandrere i
den  relevante  aldersgruppe  har  en  tilknytning  til  et  andet  vestligt
land, og deres frafald fra en dansk stx kan dække over en tilbagevandring til landet de indvandrede fra.

Men ikkevestlige er i hvert fald mere tilbøjelige end danskere.

 

 

Jeg skrev primært det her indlæg for at undgå en ny mytedannelse om indvandrere i uddannelsessystemet. Det er jo før set at politikerne har det med at gentage den slags igen og igen og igen og …