Indvandrere som kom til Sverige i 2004: 10 år senere


http://www.dn.se/nyheter/sverige/tio-ar-senare-har-varannan-mindre-an-13-000-i-manaden-1/

En stor svensk avis har åbenbart valgt at trodse selvcensuren og omtale problemer med indvandring. De har set på alle indvandrere som kom til Sverige i 2004, hvilket drejer sig om ca. 25k personer. Dem har de inddelt i 4 kategorier og beregnet deres medianindkomst. Det er lidt svært at læse svensk, men som jeg læser det er der 2 asylkategorier, 1 arbejdskategori og en restkategori. Indkomsterne i asylgrupperne er langt de laveste, under 50% af den svenske median på 27.3k/md. På den positive side, så kan ser man at de 153 ud af ca. 25k som kom dertil for at arbejde klarer sig rigtig godt. Deres indkomst er i retning af 80% større end den gennemsnitlige svensker. Flere af dem, tak! 🙂

Man kan også se andel på overførselsindkomst (“økonomisk støtte”): 31% og 20% for de 2 asylgrupper, 0% (!) for arbejdergruppen, og 9% for restgruppen.

Der er også andre ting af interesse:

I december förra året publicerade Statistiska centralbyrån en rapport om invandrares etablering på arbetsmarknaden. Studien fick stor uppmärksamhet och fokuserade på personer som kom under åren 1997 till 1999. Resultatet visade att två av tre flyktingar var i arbete efter tio år. DN:s genomgång visar dock att måttet som används, ”andel förvärvsarbetande”, är generöst. Metoden är förvisso etablerad och används även internationellt, men för att räknas som förvärvsarbetande räcker det med att personerna arbetar i genomsnitt en timme i veckan under november månad.

De har altså talt personer som “i arbejde” hvis de har arbejdet i gennemsnit 1 time om ugen i november. Det kaldes vist at sætte en lavt mål.

Med kriminalitet hører man den sædvanlige forklaring om fattigdom:

Orsaken till att invandrare förekommer ofta i brottsstatistiken beror framför allt på att de är fattigare och lever under sämre socio- ekonomiska förhållanden än infödda svenskar, enligt forskning från Stockholms universitet.

Men vi ved jo godt at det ikke kan være hele årsagen. Danmarks Statistik offentliggør hvert år en rapport hvor de udregner kriminalitetsindeks korrigeret for alder og socioøkonomisk status (SØS). Den seneste (2014) ser sådan her ud:

krim og SØS

Da mænd laver 90% af kriminalitet, så er den tallene for kvinder ikke så vigtige. Hvis alder og SØS skulle være hele forklaringen, så skulle tallene for indvandrere og danskere være ens ved deres I alt1 linje, men det er de ikke. Efterkommere er noget i retning af +122%point mere kriminelle end dem i kategorien ‘etnisk danskere’ (inkluderer en del udlændinge). Hvad værre er, tallene er værre for 2. generation end 1. generation. Problemerne med kriminalitet bliver ikke mindre, men større i 2. generation. Det bliver spændende at se med 3. generation. Det skal siges at 2. generation klarer sig bedre i uddannelsessystemet end 1. generation. Læs rapporten!

I øvrigt, så inkluderer tallene ovenfor alle former for kriminalitet. Hvis man ser på hårdere former for kriminalitet (vold, voldtægt), så er nogle indvandrergrupper flere hundrede%point mere kriminelle end danskerne. Det kan være at jeg skal skrive en post som opsummerer det senere.

Hele artiklen, i tilfælde af at de sletter den:

Tio år senare har varannan mindre än 13 000 i månaden - DN.SE-

 

 

,